V petek, 9.11.2018 sta se naši sodelavki udeležili strokovnega simpozija na GFM v Ljutomeru, kjer sta se predstavili z aktivnim prispevkom. Učiteljica Manuela Sabo je predstavljala primer dobre prakse z naslovom Začetno opismenjevanje otroka z Downovim sindromom, vzgojiteljica Roberta Turk pa s Snoezelen kot alternativno učno okolje v vzgoji in izobraževanju.

2018. 11. 9-én, pénteken iskolánk két munkatársa részt vett Ljutomerben az ottani iskola 20. jubileumából szervezett szakmai szimpóziumon, amely keretében aktív tanulmánnyal szerepeltek. Sabo Manuela az írástanítás jó gyakorlatát mutatta be Down-szindrómás tanulónál, míg Turk Roberta a sznoezelen, mint alternatív tanulási környezetet mutatta be. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+