V sredo, 28. novembra 2018 je na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo potekal seminar Formativno spremljanje v podporo učenju I. Udeležile smo se ga  članice šolskega tima razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme. Pridobljeno znanje nam bo v podporo pri uvajanju formativnega spremljanja v kolektive in podpori kolektivu ter poglabljanju znanja o formativnem spremljanju, ki učencu omogoča aktivno vlogo in ga spodbuja k razmišljanju.

2018. november 28-án, szerdán tartott szemináriumot a Szlovén Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma a Tanulmányozás formális megfigyelésére, amelyen részt vettek iskolánk fejlesztési munkacsoport tagjai is.  A megszerzett tudás támogatni fogja számunkra a formális értékelés bevezetését a tanári munkába támogatva a kollektivitást, valamint elmélyíti a formatív megfigyelés ismeretét. Ez lehetővé teszi, hogy a tanuló aktív szerepet játsszon, illetve ösztönözze őket a gondolkodásra.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+