2018-ban újra pályáztunk a BGA Zrt. által meghírdetett A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázaton.

A támogatott célt teljesítettük. Céljaink a következők voltak: a magyar kézművesség méltó rangjának megteremtése, megőrzése és tovább örökítése, valamint a magyar kézműves hagyományok ápolása, a tradicionális kézműves termékek minőségi újragondolása a jelenkor igényeinek megfelelően. Meg szeretnénk ismerkedni a kézműves termékek és a kézműves alkotói életpályával és népszerűsíteni itthon és külföldön. Környezettudatos viselkedés bemutatása keretében, hulladékból, másodnyersanyagból értékes termékek előállítása lenne a célunk. Együttműködni hasonló célokat képviselő egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, múzeumokkal, kulturális intézményekkel. Gyermekeink különböző típusú és súlyosságú fogyatékossággal rendelkeznek, emiatt is még nagyobb odafigyeléssel kisérjük egyéni fejlődesi ütemüket a mindennapi helyezetkben, legfőképpen az oktatás-nevelési folyamatokon belül. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével,érzelmi,esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretetüket növelhetnénk. A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítője lenne. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló erő is. Egy ilyen program megvalósítása azt sugallja, hogy a pedagógus személyisége döntő szerepet játszik a gyermeknevelésben, hiszen a gyermek felé közvetíti a teljes érzelmi azonosulását, és így lehet csak hiteles és eredményes az, amit tanít vagy átad a gyermekeknek. A gyermekek nagyon jól tudják venni a jelzéseket, hiszen a gyermeket érzelmei irányítják, tanulásuk elsősorban modellkövetés. Így a tanár feladata az iskolai nevelés rendszerében nemcsak felelősségteljes tervező munkát igényel, hanem egyéni megvalósítást, amely a gyermekek tevékenységi forrása.

A programunk keretében három hagyományőrző napot viteleztünk ki. Az elsőnél együttműködtünk a Pomelaj z.o.o. válallattal, ahonannan két kézműves szakember látogatott el hozzánk, aki tanulóinkat megtanította vesszőből és csuhéből készíteni használatos tárgyakat, valamint dísztárgyakat. A második nap keretében tanáraink megtanulták a szövés technikáját. A harmadik hagyományőrző napunk keretében ellátogattunk a dobronaki Művelődési Turisztikai Ifjúsági Egyesűlethez, ahol olyan műhelymunkában részesültünk, amelyen tanulóink és tanáraink is elsajátíthatták a szövés, valamint a mézeskalács díszítés és csuhétárgyak készítésének technikáját. Egy szövőgéppel is gazdagabbak lettünk. A látogatást iskolakombival tettük meg. A hagyományőrző napok keretében megismerkedtünk a magyaros konyhával is, hiszen magyaros ételeket is fogyaszthattunk, kóstolhattunk. A programunk keretében egyik csoportunk megtekintett egy szövőgépes kiállítást is a hazai kultúrotthonban.

Célunkat sikeresen véghezvittük, hiszen rengeteg új kézműves technikát sajátítottunk el, amelyek keretében olyan tevékenységeket tanultunk meg, amikkel gazdagíthatjuk iskolánk tevékenységeit. Számos olyan tevékenységet tanultunk meg, amelyekkel tanulóink fejlesztették finommotorikájukat, kézügyességüket, kreativításukat és nem utolsó sorban csapatépítési tevékenységekben is részt vettek. Ismerkedtek és gazdagodtak a magyar kultúra értékeivel, amiket a jövőben saját gyermekeiknek is átadhatnak.

A BESZÁMOLÓT ÉS A KÉPEKET ITT IS MEGTEKINTHETI.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+