2018-ban újra pályáztunk a BGA Zrt. által meghírdetett A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázaton.

A támogatott célt teljesítettük. Céljaink a következők voltak: a magyar kézművesség méltó rangjának megteremtése, megőrzése és tovább örökítése, valamint a magyar kézműves hagyományok ápolása, a tradicionális kézműves termékek minőségi újragondolása a jelenkor igényeinek megfelelően. Meg szeretnénk ismerkedni a kézműves termékek és a kézműves alkotói életpályával és népszerűsíteni itthon és külföldön. Környezettudatos viselkedés bemutatása keretében, hulladékból, másodnyersanyagból értékes termékek előállítása lenne a célunk. Együttműködni hasonló célokat képviselő egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, múzeumokkal, kulturális intézményekkel. Gyermekeink különböző típusú és súlyosságú fogyatékossággal rendelkeznek, emiatt is még nagyobb odafigyeléssel kisérjük egyéni fejlődesi ütemüket a mindennapi helyezetkben, legfőképpen az oktatás-nevelési folyamatokon belül. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével,érzelmi,esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretetüket növelhetnénk. A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítője is. Ezen belül a közös alkotás öröme – közösségformáló erő is. Egy ilyen program megvalósítása azt sugallja, hogy a pedagógus személyisége döntő szerepet játszik a gyermeknevelésben, hiszen a gyermek felé közvetíti a teljes érzelmi azonosulását, és így lehet csak hiteles és eredményes az, amit tanít vagy átad a gyermekeknek. A gyermekek nagyon jól tudják venni a jelzéseket, hiszen a gyermeket érzelmei irányítják, tanulásuk elsősorban modellkövetés. Így a tanár feladata az iskolai nevelés rendszerében nemcsak felelősségteljes tervező munkát igényel, hanem egyéni megvalósítást, amely a gyermekek tevékenységi forrása.

A programunk keretében együttműködtünk a Pomelaj z.o.o. válallattal, ahonannan két kézműves szakember látogatott el hozzánk, aki tanulóinkat megtanította vesszőből és csuhéből készíteni használatos tárgyakat, valamint dísztárgyakat. Ugyanakkor tanulóink megtanulhatták a mézeskalács díszítési technikáját is. A hagyományőrző nap keretében együttműködtünk a Művelődési Turisztikai Ifjúsági Egyesűlettel, ahol olyan műhelymunkában részesültünk, amelyen tanulóink és tanáraink is elsajátíthatták a szövés technikáját. Egy szövőgéppel is gazdagabbak lettünk. A látogatást iskolakombival tettük meg. A helyszínen kivendégelésben is részesültünk. Magyaros, illetve hagyományos ennivalót fogyaszthattak. A programunk keretében megtekintettünk egy szövőgépes kiállítást is a hazai kultúrotthonban.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+