V torek, 8. januarja 2019 so se članice šolskega tima razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme udeležile seminarja z naslovom Formativno spremljanje v podporo učenju II, ki ga je organiziral Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Na seminarju smo podrobneje spoznale elemente formativnega spremlja, in sicer Dokaze o učenju ter Vprašanja v podporo učenju.

Pridobljeno znanje nam bo v podporo pri uvajanju formativnega spremljanja v kolektive in podpori kolektivu ter poglabljanju znanja o formativnem spremljanju, ki učencu omogoča aktivno vlogo in ga spodbuja k razmišljanju.

2019. január 8-án, kedden tartott szemináriumot a Szlovén Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma a Tanulmányozás formális megfigyelésére, amelyen részt vettek iskolánk fejlesztési munkacsoport tagjai is.  A megszerzett tudás támogatni fogja számunkra a formális értékelés bevezetését a tanári munkába támogatva a kollektivitást, valamint elmélyíti a formatív megfigyelés ismeretét. Ez lehetővé teszi, hogy a tanuló aktív szerepet játsszon, illetve ösztönözze őket a gondolkodásra. A szemináriumon részletesen áttekintettük a formális önértékelés elemeit és pedig a tanulás bizonyítékait, valamint a tanulót segítő kérdéseket. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+