ERASMUS+ DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI PO MESECIH/ HAVI TEVÉKENYSÉGEK

Novemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu novembru 2019 si lahko ogledate TUKAJ.

Decemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu decembru 2019 si lahko ogledate TUKAJ.

Januári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu januarju 2020 si lahko ogledate TUKAJ.

Februári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu februarju 2020 si lahko ogledate TUKAJ. 

Áprilisi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu aprilu 2020 si lahko ogledate tukaj: ÁPRILIS 2020

Májusi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu maju 2020 si lahko ogledate tukaj: MÁJUS 2020

Júniusi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu juniju 2020 si lahko ogledate tukaj: JUNIUS 2020

Októberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu oktobru 2020 si lahko ogledate tukaj: OKTOBER_2020

Novemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu novembru 2020 si lahko ogledate tukaj: NOVEMBER_2020

Decemberi tevékenységek/ dejavnosti v mesecu decembru 2020 si lahko ogledate tukaj: DECEMBER 2020

Januári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu januarju 2021 si lahko ogledate tukaj: JANUÁR 2021

Februári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu februarju 2021 si lahko ogledate tukaj: FEBRUÁR 2021

Márciusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu marcu 2021 sli lahko ogledate tukaj: MÁRCIUS 2021

Májusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu maju 2021 si lahko ogledate tukaj: MÁJUS 2021

Júniusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu juniju 2021 si lahko ogledate tukaj: JÚNIUS 2021

 

Mobilnost strokovnih delavcev v Pécs: http://www.dos2-lendava.si/2021/09/19/mobilnost-strokovnih-delavcev-v-pecs-a-szakmai-dolgozok-mobilitasa-pecsre/

 

PRILOGE/MELLÉKLETEK: 

Likovno- deklamacijski natečaj/Képzőművészeti-versmondói pályázat: Vabilo si lahko lahko ogledate TUKAJ.

Priprava / Előkészület – april 2020

Téma bemutató – Predstavitev teme: Varno s kolesom/ Biztonságosan a kerékpárral

Téma bemutató – Predstavitev teme: Nevarnosti v prometu/ Veszélyek a közlekedésben

Téma bemutató – Predstavitev teme: Prva pomoč/Elsősegély

Izpitna pola v mesecu marcu/ Vizsgalap márciusban 

Zloženka_promocijski material – Szórólap_promociós anyag

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 

Več prispevkov iz Statična vsebina

 
 
 
 
 
 
Dostopnost