UNESCO: 10. december – Svetovni dan človekovih pravic/ December 10. – Az emberi jogok világnapja

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan je leta 1948 Generalna skupščina Združenih narodov v Parizu sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic. To je zgodovinski dokument, v katerem so države prvič zapisale pravice in svoboščine vseh ljudi, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo oziroma kakršnokoli drugo okoliščino. Trud, da bi vsi ljudje imeli svobodo govora in verovanja ter da ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, naj bi bil spoznan za najvišje prizadevanje človeštva.

Tudi na naši šoli smo obeležili ta zelo pomemben dan. Učenci so s plakatom spomnili na pravice vsakega posameznika na našem planetu in da se vsi, kljub drugačnosti, moramo sprejemati in si prizadevati živeti v miru, ljubezni in dostojanstvu.

December 10-én van az emberi jogok világnapja, ezen a napon fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 1948-ban. Eszerint mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz, a biztonsághoz, a kulturális életben való részvételhez, a művelődéshez, a magántulajdonhoz, mindenkinek garantált a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és véleményének szabadsága.

Iskolánkon is e nap alkalmából készítettünk egy szerény kiállítást, amellyel a tanulók az egyenlő jogokra szerették volna felhívni a figyelmet.

 
 

Več prispevkov iz Pretekli

 
 
 
 
 
 
Dostopnost