Ena od nalog skupnega projekta Erasmus + je tudi izvedba likovno-deklamacijskega natečaja na temo promet. Zato je današnja prva učna ura bila skupna za vse učence, saj smo poslušali deklamacije, ki so jih pripravili. Nemško, angleško, slovensko, madžarsko in romsko je bilo moč poslušati naše učence, ki so  sodelovali na tekmovanju. Z velikim zanimanjem  smo poslušali vsakega in ga nagradili z močnim aplavzom, najboljši trije pa so prejeli tudi posebno  pohvalo.

Likovni natečaj se je pričel že v mesecu januarju. Vse risbice smo razstavili v gibalnici, z zanimanjem smo jih opazovali in učenci  so jih nato sami ocenili. Izbrali so  njim 3 najlepše, ki so bile tudi nagrajene. Vsak učenec je  prejel knjižno nagrado in  zahvalo. Bila je zanimiva izkušnja za učence in učitelje, ki jo bomo še kdaj ponovili.

Az Erasmus + februári feladata egy rajz-és versmondó pályázat kivitelezése volt a forgalom témakörére. Az első tanórát közösen viteleztük ki, hiszen tanulóink versmondását hallgattuk végig. Németül, angolul, szlovénul, magyarul és roma nyelven szavaltak azok a tanulók, akik részt vettek a versenyen. Mindegyiket nagy érdeklődéssel hallgattuk, majd vastappsal jutalmaztuk meg őket, a legjobb három szavaló pedig dicséretben részesült.

A rajzpályázat már januárban kezdetét vette. A rajzokat a mozgásfejlesztő teremben állítottuk ki, ahol a tanulók nagy érdeklődéssel tekintették meg, majd önállóan értékelték a rajzokat. A 3 legszebb rajz jutalomban részesült. Mindegyik tanuló a szereplésért  könyvjutalmat és köszönetet kapott. Érdekes tapasztalat volt mind a tanulók mind a tanárok számára, amelyet biztosan még megismételünk.

 

no images were found

 

 

Dostopnost