KULTURNI DAN – PRIREDITEV MI ZMOREMO

V okviru projekta Pogum je bil načrtovan kulturni dan v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, kjer bi se z novo prireditvijo Mi zmoremo z naslovom Jaz pa pojdem predstavili širši javnosti. Ker pa so nam izredne razmere to preprečile, smo spremenili namen kulturnega dne, prilagodili vsebino in način izvedbe. Tako je v ponedeljek, 1. 6. 2020 kulturni dan na temo prireditve Mi zmoremo potekal v šoli z učenci, ki so se vrnili v šolo, na daljavo pa z učenci, ki so ostali še doma. Namen tega dne je bil obnoviti pridobljeno znanje in kompetence podjetnosti, ki so si jih učenci tekom celega šolskega leta v procesu načrtovanja prireditve pridobili in opraviti še nekaj aktivnosti, ki so nam ostale. Med drugim so si učenci ogledali posnetek prireditve Mi zmoremo iz lanskega šolskega leta, ki je bil dobra motivacija k razmisleku in ugotavljanju predznanja. Ob preverjanju kriterijev uspešnosti smo ugotovili, da so se učenci celo šolsko leto veliko naučili, pridobili pomembne kompetence in znanja, še zlasti pa se dobro pripravili na izvedbo prireditve v živo, ki si jo želimo prikazati javnosti v naslednjem šolskem letu.

 

KULTÚRNAP- »MEGY EZ NEKÜNK« RENDEZVÉNY

A Pogum projekt keretében kultúrnapot terveztünk a Lendvai Színház –és Hangversenyteremben, ahol bemutattuk volna a nagyközönség számára a »Megy ez nekünk« rendezvényünket, Útra kelek címmel. Sajnos a rendezvény az adott helyzet miatt elmaradt. Ezért más alakban , de kiviteleztük ezt a kultúrnapot is. 2020. 6. 1-én, hétfőn kiviteleztük a »Megy ez nekünk« témájú kultúrnapot az iskolában és otthon lévő tanulókkal együtt. Ennek a napnak az volt a célja, hogy felfrissítsük az elsajátított tudást és a vállalkozói kompetenciákat, amelyeket a tanulók a tanév folyamán elsajátítottak, és befejezni a kimaradt tevékenységeket. A tanulók megtekintették a tavalyi Megy ez nekünk rendezvény felvételét, ami motivációként szolgált az előismeretek felelevenítésére és elgondolkodtatott is. A teljesítménykritériumok felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a tanulók sokat tanultak a tanév során, fontos kompetenciákat és ismereteket szereztek, és különösen jól felkészültek a rendezvényre, amelyet a következő tanévben szeretnénk bemutatni a közönségnek.

 

Dostopnost