V letošnjem šolskem letu ponovno sodelujemo v tem zanimivem projektu Ekošola. Pridno izvajamo naloge, kljub  dnevom, ko smo bili doma zaradi pandemije.

Ideje za izdelavo likovnih del na temo PODNEBNE SPREMEMBE  so se  porodile po razgovoru o podnebnih spremembah in opazovanju vremena. Učenci v okviru rednega pouka (učni načrti) in dnevov dejavnosti v šoli  vsakodnevno spremljajo vremenske pojave v domačem okolju. Merijo temperaturo, zapisujejo vremensko stanje po dnevih, izdelujejo preproste merilnike raznih vremenskih pojavov(vetrnica, dežemer,…) in izvajajo poskuse. Z učenci smo si ogledali   fotografije in videoposnetke raznih neurij v preteklih letih po Sloveniji (poplave, potresi, veter, suša, mraz,…).

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBLAČIL

V sklopu ur delovne vzgoje in razvijanja samostojnosti v oddelkih PPVI, pri učencih razvijamo samostojnost, delovne navade. Spoznavajo delovne procese, različne materiale. Posebna tema  so odpadki, saj skušamo učence učiti v duhu zmanjševanja le- teh in pravilnega ravnanja z njimi. Na šoli ločujemo  odpadke, imamo kompostnik in zbiramo tudi zamaške. Kar nekaj odpadkov uporabimo in jim ponovno vrnemo vsebino, da nastane nov predmet. Tudi pri teh dejavnostih upoštevamo želje učencev. Tako so v sklopu projekta nastali  številni izdelki.

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST

V želji, da predstavimo delček aktivnosti na področju mobilnosti, smo se  skupaj z učenci odločili, da sestavimo kratek filmček naših dejavnosti: to so športni dnevi, zdrav način življenja, GIBKO-sodelovanje z društvom, projekt ERASMUS +, sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sodelovanje s POLICIJO Lendava, sodelovanje z NIJZ, sodelovanje s Planinskim društvom Lendava in še bi lahko naštevali.

 

Az Ökoiskola projektjébe  már néhány éve sikeresen  csatlalkozunk .A különböző feladatokat  és tevékenységet lelkesen csináljuk meg,hiszen fontos ,hogy  minden  iskola tanúlója és tanára  ezekben  közreműködhet. A 2020 /21 es tanévben már sikerült néhány  feladatot teljesíteni . Mivel szelektáljuk a hulladékot ,sok tárgyat  újra felhasználhatunk. Persze a klima változásokról is beszélgetünk. Ezekre a  tanúlók rajzai  figyelmeztetnek.   A mobilitásröl egy rövid fimet is  készítettünk.

 

 

no images were found

Dostopnost