V sredo, 29. 9. 2021 smo izvedli 1. skupno dejavnost oddelkov podaljšanega bivanja v okviru projekta POGUM – zbiranje idej za promocijo prireditve Mi zmoremo. Dejavnost je potekala po formativnem spremljanju. Po motivacijskem uvodu – ogledu predstavitvenega videa in različnih promocijskih materialov smo po metodi viharjenje možgan ugotovili predznanje učencev o poznavanju besede promocija. Ogledali smo si fotografije priprav na lansko prireditev Mi zmoremo Jaz pa pojdem in se strinjali, da bomo v tem šolskem letu promovirali šolo in lansko prireditev ob 50-letnici šole osnovnim šolam in vrtcem. Nato so učenci odgovarjali na vprašanje Kaj moram vedeti, narediti za uspešno promocijo prireditve in na podlagi njihovih idej in predlogov oblikovali namene učenja in kriterije uspešnosti za uspešno izvedbo promocije. Sledil je izbor promocijskega materiala, ki ga bodo uporabili pri promociji. Med naborom idej so se učenci odločili za plakat, zloženko in predstavitveni video. Za vsakega od teh so po skupinah oblikovali kriterije uspešnosti, ki jih bodo upoštevali pri pripravi promocijskega materiala in jim bodo v pomoč pri vrednotenju izdelkov. Promocijski material bodo učenci izdelovali na skupnem tehniškem dnevu v mesecu oktobru.

Učenci so skozi dejavnost razvijali kompetence podjetnosti, še posebej odkrivanje priložnosti, samozavedanje in samoučinkovitost ter sodelovanje. Za delo so bili zelo motivirani, podali veliko idej in izkazali veliko znanja. Še posebej za pozitivno se je izkazalo to, da so način dela po formativnem spremljanju usvojili in jim je ta način dela blizu.


Szerdán, szeptember 29-én a POGUM projekt keretében a napköziben kiviteleztük az első tevékenységet (ötletek gyűjtése a Megy ez nekünk című rendezvény reklámozására). A tevékenység a formatív értékelés szerint folyt. A bevezető részben kisfilmet és reklámanyagokat néztek meg a tanulók, majd brainstorming módszerrel ellenőriztük a tanulók ismereteit a promóció szó értelmezéséről. Megnéztük a tavalyi Útra kelek rendezvény előkészületeiről készült fotókat, és megbeszéltük, hogy ebben a tanévben az általános iskolák és az óvodák körében népszerűsítjük iskolánk rendezvényét.  A tanulók ezután a következő kérdésre válaszoltak: “Mit kell tudnom, tennem ahhoz, hogy sikeresen népszerűsítsem rendezvényünket?”. Az ötleteik és javaslataik alapján megfogalmaztuk a sikeres promóció tanulási céljait és sikerkritériumait. Ezt követte a promóció során felhasználandó promóciós anyagok kiválasztása. Az ötletek közül a tanulók a plakátot, szórólapot és prezentációs videót választották.

A tevékenység során a tanulók fejlesztették vállalkozói kompetenciájukat, különösen a lehetőségek felismerését, az önismeretet és az önhatékonyságot, valamint az együttműködést. Nagyon motiváltak voltak, sok ötleteket adtak és megmutatták tudásukat. Különösen jónak bizonyult, hogy a formatív értékelési módszert elsajátították.

 

 

Dostopnost