Teden pisanja z roko 2022 / A kézírás hete 2022

Med 17. in 21. januarjem 2022 je potekal Teden pisanja z roko 2022.
Osrednja tema Tedna 2022 je bila, Pišem z roko, ker …

Január 17. és 21. között a Kézírás hete folyt…
Kézzel írok, mert …. volt a mozgalom fő témája.

Na naši šoli so tudi potekale različne dejavnosti/Iskolánkon is különböző tevékenységek folytak:
– iskali smo ideje, zakaj pišemo z roko/ ötleteket kerestünk, hogy miért írunk kézzel,
– v decembru smo pisali božično-novoletne voščilnice/ decemberben karácsonyi üdvözlőlapokat írtunk,
– podpisovali smo se/ aláírogattunk,
– zbirali smo lepe besede z začetnico naših imen/ neveink kezdőbetűivel szép szavakat kerestünk,
– pisali smo na kamne, na tablo, asfalt itd./ kavicsra, táblára és aszfaltra írtunk,
– zaposleni so pisali lepe misli/az alkalmazottak szép gondolatokat írtak,
– učenci so okrasili začetnico svojega imena/ a tanulók neveik kezdőbetűit kidiszítették,
– učenci višjih razredov so prepisali slovensko in madžarsko himno/a szlovén és magyar himnuszt is átmásoltuk,
– po internetu smo zbirali podpise in pisave pisateljev in pesnikov/internet segítségével írók, költők aláírásait kerestük,
– zbirali smo tudi misli in podpise znanih osebnosti v naši bližnji in širši okolici/ környezetünk tágabb és szűkebb környezetében ismert emberek gondolatait, aláírását gyűjtöttük ….
 
 
 
 
 
 
Dostopnost