Tehnični dan / Technikai nap

Tehnični dan / Technikai nap

V petek 4.9.2020 smo z učenci 8. in 9. razreda izvedli tehnični dan Priprava vrtička na jesen. Po nekaj mescih ne dela na vrtičku, je ta bil potreben skrbnih rok, da je lahko ponovno zaživel. Lotili smo se ureditve naših gredic, nekaj smo tudi posejali ter posadili....
Športni dan / Sport nap

Športni dan / Sport nap

V sredo, 02.09.2020 smo učitelji DOŠ II Lendava organizirali prvi športni dan z naslovom Pohodniki smo. Prvo uro so se učenci na igriv način podučili o vlogi respiratornega in kardiovaskularnega sistema pri aerobni vadbi po tem pa smo se odpravili na pohod v naravi do...
Prvi šolski dan / Az első iskolai nap

Prvi šolski dan / Az első iskolai nap

V torek, 1.9. so se ponovno odprla vrata DOŠ II Lendava. Začeli smo ob osmih v malo drugačnem vzdušju kot vsa leta do zdaj. Pozdrav učencem je bil bolj formalen ter z maskami na obrazu, vendar to ni pokvarilo prijetnega vzdušja ponovnega snidenja. Pozdravit nas je...

OBVESTILO STARŠEM / SZÜLŐI ÉRTESÍTÉS

Spoštovani starši! Pred prihodom učencev v šolo pošiljamo naslednje informacije: V šolo vstopajo le zdrave osebe. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši učence predajo ob ograji pri vhodu v šolo.Učenci 1., 2. in 3. razreda vstopajo v šolo...
Zlata ščetka / Arany fogkefe

Zlata ščetka / Arany fogkefe

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani   je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen preventivno naravnan...
Promet / Forgalom

Promet / Forgalom

Dan dejavnosti – PROMET Učenci so v okviru dneva dejavnosti preverili in utrdili pridobljeno znanje o prometu. Tekom šolskega leta so te vsebine spoznavali tudi v okviru projekta Erazmus +. Ob koncu  pouka so izvedli zanimiv dan dejavnosti, kjer so bili pešči,...
Naša Mura / »Mi Muránk«

Naša Mura / »Mi Muránk«

V okviru projekta Naša Mura, ki je potekal v sodelovanju z učenci in učitelji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, smo z učenci 5., 6., 7. razreda v letošnjem šolskem letu spoznavali naravno-geografske in gospodarske značilnosti reke Mure ter razvijali ekološko...