ANGLEŠKE URICE/ANGOLÓRÁK

Glavni cilj interesne dejavnosti Angleške urice je navdušiti otroke za učenje angleščine. Ustvarjali bomo sproščeno okolje za učenje in poskušali narediti učne ure čim bolj zanimive. Vključevali bomo pravljice, pesmice, izštevanke in gibalne igre, preko katerih se bodo učenci seznanili z osnovnim angleškim besednjakom (pozdravi, števila, barve, živali, deli telesa, hrana). Za učence, ki imajo že neko osnovno znanje angleščine, bomo pripravili teme, ki jih zanimajo in bodo znanje angleščine nadgrajevali. Učenje tako večinoma poteka skozi igro, v kateri je aktivna celotna otrokova osebnost. Ob zabavnih aktivnostih se učenci hitreje seznanijo in učijo angleškega jezika.

 

Az angolórák célja, hogy inspiráljuk a tanulókat az angol tanulásra. Egy laza tanulási környezetben fogják elsajátítani az alapvető angol szókincset (köszönések, számok, színek, testrészek, ételek); versek, dalok, mondókák, valamint mozgásos  játékos versek által.  Az órák nagyja része játékosan fog folyni, amely által gyorsabban és hatékonyabban elsajátíthatják az angol nyelv alapjait.

 

Mentorica angleških uric/ Az angolórák mentora: Tanja Tratnjek

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+