Bralna značka – Olvasási verseny

Bralna značka je kot sladka pena,
ki vabljivo noč in dan te gleda,
ko ugrizneš vanjo, pa skopni,
ni tako velika, kot se zdi. (Ivan Sivec)

Bralna značka je gibanje z več kot 50 letno tradicijo, njen namen pa je vzpodbujanje branja pri otrocih. Na šoli se vsi trudimo, da bi mladim bralcem olajšali in polepšali stik s knjigo ter jim pomagali, da se z njo spoprijateljijo.

Pedagoško-psihološke raziskave so pokazale, da dobro branje močno vpliva na učenje ter učno uspešnost otrok. Dobri bralci imajo manj težav pri razumevanju navodil in tekstnih nalog, medtem ko slabi bralci, tudi če nalogo znajo uspešno rešiti, dosežejo slabše rezultate zaradi pomanjkljivega razumevanja besedila. Dobro razvita bralna pismenost odpira vrata do najrazličnejših podatkov in do znanja, kar vpliva na kvaliteto dela ter kakovost življenja.

Droben kamenček v mozaik bralnih sposobnosti doda tudi bralna značka, ki se začne 17. septembra – na dan zlatih knjig (razen za učence 1. in 2. razreda, ki začnejo z branjem kasneje), zaključi pa se konec aprila. Učenci I. triade osvojijo bralno značko s štirimi, učenci II. triade s petimi in učenci III. triade s šestimi prebranimi knjigami. Knjige si izberejo sami s pomočjo priporočilnega seznama ali po dogovoru z mentorjem bralne značke.

Bralna značka je prostovoljna dejavnost, ki nudi otroku užitek, zato ni tekmovalnega značaja in se prilagaja otrokovim interesom ter bralnim sposobnostim. Seveda pa mlajši otroci potrebujejo oporo in vzpodbudo staršev in drugih odraslih. Cilj bralne značke ni osvojena nalepka oziroma pohvala, ampak ozaveščen bralec, ki bo po knjigah posegal vse življenje.

Seznam knjig za bralno značko v OŠ šolah s prilagojenim programom (nižji izobrazbeni standard) je nastal po vzoru priporočilnega seznama, ki je objavljen na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS (http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=30 ).

DA BOSTE OSVOJILI BRALNO ZNAČKO JE POTREBNO prebrati določeno število knjig ter se udeležiti pogovora o njih in sicer:

V I. triletju otroci preberejo 3 knjige in 1 pesniško zbirko, iz katere se eno pesem po svoji izbiri naučijo na pamet.

V II. triletju otroci preberejo 4 knjige in eno pesniško zbirko, iz katere se eno pesem po svoji izbiri naučijo na pamet.

V III. triletju otroci preberejo 5 knjig in dve pesniški zbirki, iz vsake pesniške zbirke se po svoji izbiri naučijo eno pesem.

Otroci mentorjem branja poročajo o prebranih knjigah. Mentorji branja vodijo seznam prebranih knjig.

POGOJ za uspešen zaključek tekmovanja za bralno značko je, da do 1. decembra 2018 predstaviš dve knjigi, do 2. marca 2019 dve, preostale pa do 2. aprila 2019.

Bralna značka se v šolskem letu 2018/19 prične 17. septembra 2018 in traja do 2. aprila 2019.

*V sklopu tega projekta se bomo pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja 2018, ki se bo na naši šoli odvijal med 17. in 21. septembrom 2018.

 

 

SEZNAM KNJIG ZA BRANJE SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ: Priporočilni seznam knjig za NIS_Bralna značka

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+