Dnevi dejavnosti / Tevékenységi napok

Število dni dejavnosti je opredeljeno v predmetniku. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno povezujejo.

Cilji DD so omogočiti učencem in učiteljem:

– utrjevanje in povezovanje znanj,

– njihovo uporabljanje in nadgrajevanje s praktičnim delom,

– medsebojno sodelovanje,

– odzivanje na aktualne dogodke v okolju.

Posamezni dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Smiselno so razporejeni skozi celo šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje (timski pristop). V nadaljevanju so predstavljeni skupni in razredni dnevi dejavnosti.

Skupni in razredni dnevi dejavnosti/ A közös és a tagozatok tevékenységi napjai

 

Vsebina

 

Razred

 

Kraj izvedbe

 

Čas

 

Nosilci

 NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK

 

1. HIGIENA

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

 

3.10.2017

 

Silvestra Kolenko

Karina Sekereš

Spomenka Juretič

 

2. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

 

vsi razredi NIS

in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

 

17. 11. 2017

 

Roberta Turk

 

 

3. ZAKLJUČNA ŠOLSKA EKSKURZIJA

 

 

 

vsi razredi NIS

in PPVI

 

 

Ljubljana

 

5. 6. 2018

 

Dina Koša

Spomenka Juretič

ŠPORTNI DNEVI – SPORTNAPOK

 

1. KROS IN IGRE Z ŽOGO

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠII Lendava

 

4.10.2017

(teden otroka)

 

Arpad Fodor

Dina Koša

 

2. POHOD PROTI ZASVOJENOSTI

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Lendavske gorice

 

18. 11.2017

 

Arpad Fodor

Samo Vučak

 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Rogla

 

januar, februar 2018

 

Arpad Fodor

Tanja Tratnjek

 

4. ATLETIKA, ORIENTACIJSKI TEK

DAN SODELOVANJA Z LEKOM

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ I

Lendava

 

marec-maj

2018

 

Arpad Fodor

Samo Vučak

Petra Tot

 

 

5. PLAVANJE

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Terme Lendava

 

junij 2018

 

Arpad Fodor

Samo Vučak

 TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK / DELOVNI DNEVI V PPVI – MUNKANAPOK

 

1. PROMET

(ob tednu mobilnosti)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

2. 10. 2017

 

Arpad Fodor

Samo Vučak

 

2. SREČANJE PPVI POMURJA

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DSŠ Lendava

 

17. 4. 2018

 

Arpad Fodor

Samo Vučak

Dina Koša

Majda Maučec

 

3. PUST

(za 2.r. je kulturni)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

13.2.2018

 

Saša Adorjan

Metka Kulčar

 

ODDELČNI DELOVNI DNEVI za OVI A in OVI B:

       

 

JESEN

 

OVI B

 

Bistrica

 

oktober 2017

 

Majda Maučec

Dina Koša

 

8. MAREC – DAN ŽENA

OVI B

OVI A – III., IV. stopnja

 

DOŠ II Lendava

 

8.3.2018

 

Majda Maučec

Sara Juretič

Dina Koša

 

DRUŽINSKI DAN

 

OVI B

OVI A

 

Dolga vas

 

18. 6. 2018

Majda Maučec

Dina Koša

ODDELČNI TEHNIŠKI DNEVI ZA 7.,8. in 9. razred:        

 

Poklicna orientacija –

ogled srednjih šol

 

7., 8., 9. razred

 

Rakičan, Maribor

 

 

januar, februar 2017

 

Spomenka Juretič

Samo Vučak

Praznovanje božiča 8. in 9. razred DOŠ II Lendava 13.12.2016 Silvestra Kolenko
Izdelek za mamice

8. in 9. razred

 

DOŠ II Lendava marec 2017 Samo Vučak
Domača obrt (Pomelaj)

8. in 9. razred

 

Velika Polana

 

marec 2017

Samo Vučak

zunanji sodelavec

Velika noč 8. in 9. razred DOŠ II Lendava april 2017 Samo Vučak

Glina

 

8. in 9. razred DOŠ II LENDAVA maj 2017 Samo Vučak
 KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK

 

1. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

 

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

DOŠII Lendava

(Murska Sobota)

 

7.2.2018

 

Silvestra Kolenko

Karina Sekereš

 

2. VESELO USTVARJANJE

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

DOŠ II Lendava

 

marec-april

2018

Tibor Frančič

zunanji sodelavec

 

 

3. PRIREDITEV »Mi zmoremo«

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

razen za 8.r.

 

Kulturni dom Lendava

 

23.3.2018

 

Tibor Frančič

Silvestra Kolenko

           

 

Ekskurzije, tečaji, šola v naravi, tekmovanja, proslave, prireditve, druge aktivnosti/ Tanulmányi  kirándulások,  iskola a természetben,  vetélkedők és versenyek, ünnepélyek  és rendezvények, más tevékenységek
Vsebina Kraj izvedbe Čas Nosilci
SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST DOŠ II Lendava  5. 10. 2017 predsednik šolske skupnosti

 

DAN ODPRTIH VRAT

 

 

DOŠ II Lendava

 

6. 10. 2017

 

ravnateljica, Livia Horvath

 

EVAKUACIJA 2017/18

 

DOŠ II Lendava

 

oktober 2017

 

ravnateljica

zunanji sodelavci

PODROČNO TEKMOVANJE V KROSU    

Árpád Fodor

 

PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI    

Árpád Fodor

 

 

PODROČNO TEKMOVANJE V

NOGOMETU

   

 

Árpád Fodor

 

 

PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI

   

 

Árpád Fodor

 

 

NOGOMET – POLFINALE

ATLETIKA- DRŽAVNO

   

 

Árpád Fodor

 

 

MATP

 

 

maj 2018

Árpád Fodor

Majda Maučec

Dina Koša

 

SPECIALNA OLIMPIJADA

 

 

maj 2018

Árpád Fodor

Majda Maučec

Dina Koša

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA

 

DOŠ II Lendava

 

marec, april 2018

 

razredniki

 

CICIVESELOŠOLSKO TEKMOVANJE

 

DOŠ II Lendava

 

april 2018

Spomenka Juretič

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO ŠČETKO

 

DOŠ II Lendava

 

celo šolsko leto

Spomenka Juretič

zunanji sodelavec

 

ŠOLA V NARAVI

 

 

 

 

Majda Maučec

Dina Koša

razredniki

Spomenka Juretič

ravnateljica, Livia Horvath

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V SODELOVANJEM S PD LENDAVA

 

 

 

junij 2017

 

Spomenka Juretič

PD Lendava

 

5.4. Proslave in prireditve/ Ünnepélyek és rendezvények

Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom, šola organizira proslavo. (Pravilnik o šolskem koledarju)

Tema Čas Kraj Nosilci
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 7.2.2018

DOŠ II Lendava

(Murska Sobota)

Silvestra Kolenko

Karina Sekereš

MADŽARSKI NARODNI PRAZNIK 15.3.2018 DOŠ II Lendava Manuela Sabo
DAN UPORA, 1. MAJ 26.4.2018 DOŠ II Lendava Tanja Tratnjek, Doris Horvat
SLOVO OD DEVETOŠOLCEV 15.6.2018 DOŠ II Lendava

Silvestra Kolenko

Tanja Tratnjek

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 22.6.2017 DOŠ II Lendava

Karina Sekereš

Lea Horvatič

Majda Maučec

 

5.5. Druge aktivnosti/ Más tevékenységek

Tema Čas Kraj Nosilci

MIKLAVŽEVANJE

 

 

6.12.2017 DOŠ II Lendava

Petra Tot

Manuela Sabo

BOŽIČ

 

23.12.2017 DOŠ II Lendava

Petra Tot

Manuela Sabo

SODELOVANJE S KARITAS IZ ČRENŠOVCEV

 

december, april DOŠ II Lendava

Majda Maučec

Dina Koša

ZASTOPANJE ŠOLE V OKOLJU

 

 

celo šolsko leto izven šolskega prostora mentorji interesnih dejavnosti in drugi strokovni delavci
UREJANJE ŠOLSKE SPLETNE STRANI celo šolsko leto DOŠ II Lendava

Tomislav Hozjan

Manuela Sabo

RAZSTAVE KNJIG IN REVIJ celo šolsko leto DOŠ II Lendava Manuela Sabo
ŠOLSKA KRONIKA, ŠOLSKO GLASILO celo šolsko leto DOŠ II Lendava Manuela Sabo

STROKOVNI AKTIVI IN SREČANJA:

MSPS, NIS, OVI, OPB

celo šolsko leto Lendava člani aktivov

  Prireditve izven šole/ Iskolán kívüli rendezvények

Tema
Kraj izvedbe
Čas
Koordinator na šoli
KOLPING TÁMOGATÓ ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT »MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK, JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL«
Lenti
20.9.2017
Dina Koša
SODELOVANJE S PLANINSKIM DRUŠTVOM LENDAVA
Lendava
celo šolsko leto
Spomenka Juretič
DRUŠTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV DVOJEZIČNIH ŠOL IN VRTCEV PREKMURJA
Dobrovnik
12. 11. 2017
Manuela Sabo
MEDGENERACIJSKO SREČANJE
Dom starejših Lendava
celo šolsko leto
učitelji OPB
 
SKUPNA  PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV
Gledališka in
koncertna  dvorana
april 2018
Roberta Turk
 
25. DRŽAVNA GLASBENA REVIJA
ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO
 
maj 2018
Arpad Fodor
Dina Koša
OB DNEVU CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
COO Čakovec
 
 
IGRE V VODI-»PLIVAJ I UŽIVAJ«
COO Čakovec
Maj 2018
Arpad Fodor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+