Select Page

Dnevi dejavnosti / Tevékenységi napok

Število dni dejavnosti je opredeljeno v predmetniku. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno povezujejo.

Cilji DD so omogočiti učencem in učiteljem:

– utrjevanje in povezovanje znanj,

– njihovo uporabljanje in nadgrajevanje s praktičnim delom,

– medsebojno sodelovanje,

– odzivanje na aktualne dogodke v okolju.

Posamezni dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Smiselno so razporejeni skozi celo šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje (timski pristop). V nadaljevanju so predstavljeni skupni in razredni dnevi dejavnosti.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+