Dnevi dejavnosti / Tevékenységi napok

   Skupni in razredni dnevi dejavnosti/Közös és tagozatok tevékenységi napjai

Vsebina

 

Razred Kraj izvedbe Čas Nosilci
NARAVOSLOVNI DNEVI – TERMÉSZETISMERETI NAPOK

 

1. DELNI NARAVOSLOVNI:

–        Skrb za zdravje (2 uri)

– Skrb za okolje, sodelovanje z Geotermom (3 ure)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

DOŠ II Lendava

 

2.10.2018

(teden otroka) 25..09. 2018

 

 

Silvestra Kolenka, Karina Sekereš, Spomenka Juretič

 

2. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

vsi razredi NIS

in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

 

16. 11. 2018

 

Roberta Turk,

Metka Kulčar

 

3. POSKUSI IN EKSPERIMENTI

 

vsi razredi NIS

in PPVI

 

 

DOŠ II Lendava

 

april 2019

 

Roberta Turk

Árpád Fodor

 ŠPOTNI DNEVI – SPORTNAPOK

 

1. KROS IN IGRE Z ŽOGO

(Evropski šolski športni dan)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

28.09.2018

 

Árpád Fodor,

Samo Vučak

2. POHOD – GYALOGTÚRA

Határon innen és túl

vsi razredi NIS in PPVI Lendvadedes – Lendva

03.10.2018

(teden otroka)

Árpád Fodor,

Samo Vučak,

Manuela Sabo

 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Rogla

 

02.02.2019

(delovna sobota)

 

Árpád Fodor,

Tanja Tratnjek

 

4. ATLETIKA

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ I

Lendava

 

30.05.2019

 

Árpád Fodor,

Andrea Pisnjak

 

5. PLAVANJE

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Terme Lendava

Terme 3000 Moravske Toplice

 

10.06.2019

 

Árpád Fodor,

Samo Vučak

 KULTURNI DNEVI – KULTÚRNAPOK

1. DELNI KULTURNI:

– Miklavževanje

(1 ura)

– Slovenski kulturni praznik (1 ura)

– Madžarski narodni praznik (1 ura)

– Slovo devetošolcev (2 uri)

 

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

DOŠ II Lendava

 

 

 

06.12.2018

 

07.02.2019

 

15.03.2019

 

14.06.2019

 

 

 

 

Petra  Tot, Manuel Sabo

 

Andrea Pisnjak

 

Manuela Sabo

 

Silvestra Kolenko,

Majda Maučec

 

2. DELNI KULTURNI:

– Božič (2 uri)

 

– Zaključek šolskega leta (3 ure)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

DOŠ II Lendava

 

21.12.2018

 

 

24.06.2019

 

 

Lea Horvatič,

Dina Rudaš

 

Metka Kulčar,

Tanja Tratnjek,

Manuela Sabo

 

3. PRIREDITEV »Mi zmoremo«

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

 

Kulturni dom Lendava

29.03.2019

 

Silvestra Kolenko, Roberta Turk, Manuela Sabo

 TEHNIŠKI DNEVI – TECHNIKAI NAPOK /DELOVNI DNEVI V PPVI – MUNKANAPOK

 

1. PIKIN FESTIVAL (Ekskurzija)

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

Velenje

 

29.09.2018

(delovna sobota)

 

Dina Rudaš,

Tanja Tratnjek,

Spomenka Juretič

 

2. PROMET

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

01.10.2018

(teden otroka)

 

Samo Vučak,

Árpád Fodor,

Andrea Pisnjak

 

 

3. PUST

 

 

vsi razredi NIS in PPVI

 

DOŠ II Lendava

 

05.03.2019

 

Petra Tot,

Andrea Pisnjak

ODDELČNI KULTURNI za 1., 2. in TEHNIŠKI DAN in 4. razred:

 

Specialna olimpijada

 

1., 2. in 4. razred

 

Lendava

 

22.5.2019

 

Petra Tot,

Andrea Pisnjak

ODDELČNI TEHNIŠKI DAN 5., 6., 7. razred

 

Specialna olimpijada

 

5., 6., 7. razred

 

Lendava

 

22.5.2019

 

Karina Sekereš, Metka Kulčar

ODDELČNI DELOVNI DNEVI za OVI A in OVI B:
VESELI DECEMBER

OVI A

OVI B

DOŠ II Lendava 13. 12. 2018

Dina Rudaš,

Majda Maučec

 

 

SREČANJE PPVI POMURJA

 

OVI A

OVI B

 

Murska Sobota

 

april 2019

Dina Rudaš,

Majda Maučec

 

REGIJSKO TEKMOVANJE SOS

OVI B

OVI A

 

Dolga vas

 

22. 5. 2019

Majda Maučec

Dina Rudaš

Árpád Fodor

ODDELČNI TEHNIŠKI DNEVI za  8. in 9. razred:
Pletenje košar 8. in 9. razred DOŠ II Lendava november 2018 Silvestra Kolenko, Manuela Sabo
Praznovanje božiča (peka peciva) 8. in 9. razred DOŠ II Lendava december 2018

Silvestra Kolenko,

Tanja Tratnjek

Poklicna orientacija –

ogled podjetja

 

8., 9. razred Lendava marec 2019

Spomenka Juretič,

Silvestra Kolenko

Delavnice za učence – Kulturne znamenitosti našega kraja (EPK 2025 – Lendava)

8. in 9. razred

 

 

DOŠ II Lendava

 

 april 2019 Silvestra Kolenko, Manuela Sabo

Delavnice za učence – Kulturne znamenitosti našega kraja (EPK 2025 – Čakovec)

 

8. in 9. razred

 

COOČ april 2019 Silvestra Kolenko, Tanja Tratnjek
Izdelava rekvizitov za SOS 8. in 9. razred DOŠ II LENDAVA maj 2019

Samo Vučak, Tanja Tratnjek

 

Specialna olimpijada 8. in 9. razred Lendava 22.5.2019 Silvestra Kolenko, Tanja Tratnjek

5.1.2. Ekskurzije, tečaji, šola v naravi, tekmovanja, proslave, prireditve, druge aktivnosti/ Tanulmányi  kirándulások,  iskola a természetben,  vetélkedők és versenyek, ünnepélyek  és rendezvények, más tevékenységek

 

VSEBINA

 

KRAJ IZVEDBE ČAS NOSILCI
SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST DOŠ II Lendava  03. 09. 2018

Petra Tot,

Tanja Tratnjek

DAN ODPRTIH VRAT (Specialna olimpijada, prireditev Mi zmoremo) DOŠ II Lendava, Kulturni dom

22.5.2019

22.3.2019

Vsi strokovni delavci
ŠOLSKA EKSKURZIJA (PIKIN FESTIVAL) Velenje 29.09.2018

Dina Rudaš

Tanja Tratnjek

Spomenka Juretič

NOČ KNJIGE DOŠ II Lendava 23.4.2019

Valerija Kranjec

Manuela Sabo

REGIJSKO TEKMOVANJE SPECIALNE OLIMPIJADE DOŠ II Lendava 22.05.2019

Majda Maučec, Dina Rudaš,

Árpád Fodor

EVAKUCIJA 2018/19

 

DOŠ II Lendava oktober 2018 ravnateljica, zunanji sodelavci
PODROČNO TEKMOVANJE V KROSU OŠ Gornja Radgona 4.10.2018

 Árpád Fodor

 

PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI OŠ IV MS februar 2019 Árpád Fodor

PODROČNO TEKMOVANJE V

NOGOMETU

DSŠ Lendava april 2019

Árpád Fodor

 

PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI / maj 2019

Árpád Fodor

 

ATLETIKA – DRŽAVNO / 7.06.2019

Árpád Fodor

 

MATP / maj 2019 Árpád Fodor

 

CICIVESELOŠOLSKO TEKMOVANJE

 

DOŠ II Lendava

 

april 2019

Spomenka Juretič

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA ZLATO ŠČETKO

 

DOŠ II Lendava

 

celo šolsko leto

 

Spomenka Juretič

zunanji sodelavec

»MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT«,  »BETHLEN GÁBOR« és MMÖNK ÁLTAL TÁMOGATOTT KIRÁNDULÁSOK, ESEMÉNYEK Madžarska do 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja Manuela Sabo
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA Lendava med 8.9. in 8.10. 2018 Manuela Sabo

MAGYAR NYELV NAPJA

»ÉDES ANYANYELVÜNK RAJZ- ÉS FOGALMAZÁSVERSENY«

 

Lendava 13. 11. 2018 Manuela Sabo

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+