Downov sindrom- Down-szindróma

Dne 17.11.2016 so se Dina Koša, Petra Tot in Sara Juretič udeležile VIII. Strokovnega srečanja o življenju oseb z Downovim sindromom v Ljubljani. Srečanje je bilo zelo praktično naravnano, kjer so povabljeni predstavljali primere dobre prakse glede vključevanja odraslih oseb z Downovim sindromom v zaposlovanje. Pobudniki za takšno zaposlovanje so večinoma zavodi, centri, Invalidska podjetja (npr. Druga violina, zaposlitev na kmetijah, Pekarna in hostel pri Janezu) v enem primeru pa so bili tudi starši, ki so ustanovili podjetje, ki zaposlujejo osebe s posebnimi potrebami (npr. Naša trgovin’ca). V drugem delu srečanja sta bila predstavljena še primera iz tujine – Nemčije in Italije.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+