MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC V MESECU OKTOBRU 2018

AZ ISKOLAKÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI HÓNAPJA, OKTÓBER 2018

Letošnje geslo »Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico« poudarja pomen šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnjem času.

KAJ POMENI MEDNARODNI DAN ŠOLSKIH KNJIŽNIC? MIT JELENT AZ ISKOLAKÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI HÓNAPJA?

»Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.«

Mednarodni mesec šolskih knjižnic omogoča pristojnim za šolske knjižnice, da izberejo dan v oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko lahko praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic. Vse slovenske šolske knjižničarje in knjižničarke vabimo, da se pridružite in z obiskovalci knjižnic praznujete.

Azt jelenti, hogy az iskolakönyvtárosok kiválasztanak egy napot, hetet vagy egész hónapot, amikor különböző tevékenységekkel az iskolakönyvtár fontosságát emeli előtérbe.

Spodbujali bomo branje na najrazličnejše načine/ Az olvasást a következő módokon fogjuk ösztönözni:

 • Predstavitev učencem in učiteljem pomen šolske knjižnice in pomembnosti branja/ Az iskolakönyvtár fontosságának bemutatása
 • Pridružili smo se Nacionalnemu mesecu skupnega branja/ Részt vettünk a Nemzetközi hónapos “Olvassunk együtt” tevékenységen
 • Pravljična joga za otroke/ Mesejóga gyerekeknek
 • Dramatizacija pravljic/ Mesedramatizáció
 • Bralne urice/ Olvasási meseórák
 • Branje ob toplem čaju v mesecu decembru/ Olvasás meleg tea mellett decemberben
 • Jutranje branje/ Reggeli olvasás
 • Izdelava pravljičnih škatel/ Mesedobozok készítése
 • Risanje pravljičnih junakov/ Mesehősök rajzolása
 • Priprava plakata »Zakaj brati«/ Plakátkészítés “Miért olvasni?”
 • Izdelava knjižnih kazalk/ Könyvjelzők készítése
 • Izdelava lutk/ Bábok készítése
 • Izdelava pravljičnega kotička/ Mesesarok készítése
 • Povezovali se bomo z mestno knjižnico Lendava/ Együttműködés a lendvai könyvtárral
 • Objavili bomo svoje dogodke na spletni strani šole/ az eseményeket honlapunkon közöljük

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+