NOGOMET/ FOCI

Interesna dejavnost nogomet je namenjena primarno mlajšim učencem, ki jih zanimajo igre z žogo, veščine nogometa in sama igra nogometa. Interesna dejavnost je sestavljena tako, da omogoča vsem učencem, tudi manj spretnim in gibalno oviranim, da pridejo do izraza in da se v spodbudnem okolju naučijo osnovnih elementov ter pravil nogometne igre.

A foci szakkör elsődlegesen olyan fiatalabb tanulók számára jött létre, amelyeket érdekli a labdajáték, a labdarúgás alapelemei és a labdarúgás maga. A szakkör felépítése és tartalma olyan, hogy minden tanulónk, a kevésbbé ügyes és mozgássérültek is érvényesülhessenek és játékosan elsajátíthassák a foci alapelemeit és szabályait.

Mentor nogometa/ A foci mentora:  Árpád Fodor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+