PEVSKI ZBOR-ORFFO/ ÉNEKKAR-ORFFO

Na naši šoli izvajam kot interesno dejavnost–orffo instrumentarij. Namen dejavnosti orffo instrumentarija je vzbujati veselje in pozitivna čustva do glasbe, oblikovati pozitiven odnos do slovenske in madžarske glasbene kulture, razvijati odgovornost in smisel za sodelovanje pri skupnem muziciranju ter razvijati glasbene sposobnosti.

S pomočjo barvnega zapisa glasbe spoznajo učenci ljudske in umetne pesmi. Izbor pesmi  izbiram po pedagoškem principu od lahkega k težkemu in v takem tonskem obsegu, ki ga učenci zmorejo. Namen barvnega zapisa glasbe je, da si razvija glasbene sposobnosti in spretnosti, predvsem samostojno igranje na glasbila.

 

E szakkör célja,  hogy közelebb hozza a zenét a gyerekekhez, hogy pozítiv hozzáállást alakítson ki bennük a zene, valamint külön a szlovén és a magyar zene is. Célom, hogy fejlesszem a gyerekek zenei képességét. Lehetőségük nyilík a népdal és a műdal megismerésére is. A dalokat a gyerekek képességeihez válogatom, főleg arra törekszem, hogy önállóan is el tudják játszani a tanult dallamot hangszeren. 

Mentorica pevskega zbora/ Az énekkar mentora: Lea Horvatič

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+