PODALJŠANO BIVANJE/ NAPKÖZI TAGOZAT

V šolskem letu 2018/2019 bomo imeli 3 oddelke podaljšanega bivanja:

  • OPB nižjega izobrazbenega standarda od 1. – 7. razreda: Roberta Turk, Spomenka Juretič, Manuela Sabo, Laura Bogdan, Petra Tot
  • OPB nižjega izobrazbenega standarda od 8. – 9. razreda: Tanja Tratnjek
  • OPB posebnega programa vzgoje in izobraževanja: Spomenka Juretič

Aktiv se bo sestal najmanj 3 krat letno oziroma po potrebi tudi večkrat. Vsebine, ki jih bomo obravnavali:

– načrtovanje programa dela strokovnega aktiva,

– načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela v OPB,

– dokumentacija v OPB,

– načrtovanje skupnih dejavnosti OPB,

– sodelovanje z lokalno skupnostjo.

PREDNOSTNE NALOGE:

– Pri vzgojno-izobraževalnem delu bo poudarek na dobrem počutju učencev, skrbi za zdravje, gibanju, medsebojnem sodelovanju oddelkov podaljšanega bivanja ter sodelovanju z lokalno skupnostjo.

– V okviru razvojne naloge pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo »Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme« na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bomo v vzgojno izobraževalno delo vnašali elemente formativnega spremljanja in razvijali primere dobre prakse. Delo bo potekalo na dveh ravneh: na ravni uvajanja formativnega spremljanja v kolektive in v moderacijski skupini za poglabljanje strokovne prakse.

SKUPNE DEJAVNOSTI ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA IN SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

V okviru skupnih dejavnosti oddelkov podaljšanega bivanja bomo med učenci spodbujali in krepili sodelovanje, medsebojno pomoč in sprejemanje različnosti. Aktivno jih bomo vključevali v načrtovanje dejavnosti, ki jih bomo obogatili s sodelovanjem z lokalnim okoljem. Trudili se bomo s svojo aktivno vlogo čim bolj integrirati v lokalno okolje.

Sodelovali bomo z različnimi društvi in institucijami in sicer:

– Društvom upokojencev Lendava,

– Medobčinskim društvom invalidov Lendava,

– Planinskim društvom Lendava,

– srednjo šolo, osnovnimi šolami in vrtcem v občini Lendava,

– Občino Lendava,

– KS Lendava,

– Foto klub Lendava,

– Perec Hiša generacij Lendava.

AKCIJSKI NAČRT 2018/2019

TEMA SREČANJA DATUM KRAJ NOSILCI
Jesenske ustvarjalne delavnice september 2018 DOŠ II Lendava Roberta Turk
Igralna urica z otroci Vrtca Lendava oktober 2018 Vrtec Lendava Roberta Turk
Predstavitev dejavnosti Foto kluba Lendava november 2018 DOŠ II Lendava Roberta Turk

Mednarodni  dan prostovoljstva

(sodelovanje z DSŠ Lendava in Društvom za pomoč v stiski »Zarja« Lendava)

december 2018 DOŠ II Lendava Spomenka Juretič
Krasitev novoletne jelke pred Kulturnim centrom Lendava (sodelovanje s KS Lendava in Občino Lendava) december 2018 KKC Lendava Manuela Sabo
Mednarodni dan invalidov (Sodelovanje z medobčinskim društvom invalidov Lendava) december 2018 Medobčinsko društvo invalidov Lendava

Spomenka Juretič

 

Športno srečanje z osnovnimi šolami – DOŠ I Lendava, DOŠ Genterovci maj 2018 DOŠ II Lendava

Roberta Turk

Spomenka Juretič

Petra Tot

Tanja Tratnjek

Interesna dejavnost v sodelovanju s Perec Hišo generacij Lendava skozi celo šolsko leto DOŠ II Lendava Roberta Turk
Kreativne učne ure – Pravljična joga v sodelovanju s Perec Hišo generacij Lendava skozi celo šolsko leto DOŠ II Lendava Spomenka Juetič
Prostovoljno delo (sodelovanje z DSŠ v okviru obveznih izbirnih vsebin) skozi celo šolsko leto DOŠ II Lendava Spomenka Juretič
Balinanje v sodelovanju z Društvom upokojencev skozi celo šolsko leto Društvo upokojencev Lendava Laura Bogdan
Srečanja s Planinskim društvom Lendava skozi celo šolsko leto DOŠ II Lendava in okolica Spomenka Juretič

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+