Povezave / Linkek

KOOPERATIVNI ONLINE BIBLIOGRAFSKI SISTEM IN SERVISI

http://www.cobiss.si/

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
http://www.mizks.gov.si/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
http://www.zrss.si/

TOM TELEFON
https://www.facebook.com/pages/TOM-Telefon/476142749070281
http://www.e-tom.si/

EVROPSKA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE
http://www.shemasolskegasadja.si/

UNESCO ASP mreža šol

https://www.unesco-sole.si

STROKOVNI CENTER POMURJE

Tedenj izobraževanj

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+