Prikaz dela socialnega pedagoga z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami

V okviru sodelovanja s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec smo organizirali predavanje za strokovne delavce šolske svetovalne službe, učitelje izvajalce dodatne strokovne pomoči in vse zaineteresirane strokovne delavce s področja socialnega dela.

Predavateljici sta bili IRENA SLAVIČEK, mag. socialne pedagogike in MELITA HORVAT PODGORELEC,  prav tako mag. socialne pedagogike, obe  zaposleni na COO Čakovec, z bogatimi izkušnjami na področju delovanja socialnega skrbništva, na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, razvijanju socialnih veščin učencev preko delavnic, individualnega dela in treninga življenjskih veščin.

Tema predavanja je bila aktualna, saj se strokovni delavci pri svojem delu nenehno srečujemo z vprašanji, dilemami in izzivi pri delu z otroki, ki imajo čustvene in vedenjske motnje. Skozi predavanje in izkustveno učenje sta nam predavateljici ponudili veliko koristnih in uporabnih pristopov, metod in oblik dela  z omenjeno populacijo otrok.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+