Projekt UNESCO

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

 • Učiti se, da bi vedeli!
 • Učiti se delati!
 • Naučiti se živeti skupaj!
 • Učiti se biti!

1. Temeljni cilji v šolskem letu 2016/2017: 

Razvijali bomo odprtost in spodbujanje k sožitju,

 • v vzgojno-izobraževalno delo bomo vključevali štiri Delorsove stebre učenja,
 • pri vzgojno-izobraževalnem delu bomo obravnavali in učence učili UNESCO teme:
 • Globalno državljanstvo
 • Kristalografija
 • Mir in človekove pravice
 • Medkulturno učenje in kulturna dediščina
 • Izobraževanje za trajnostni razvoj.

2. Cilji naše šole:

 • skrbeli bomo za vključevanje UNESCO vsebin v LDN šole,
 • sodelovali bomo pri nacionalnih projektih,
 • predvajali bomo Unesco himno, urejali Unesco oglasno desko, predstavljali dejavnosti Unesco šole na spletni strani šole,
 • udeležili se bomo Unesco seminarja,
 • razvijali bomo solidarnost in prostovoljne aktivnosti znotraj šole, v domačem kraju,
 • sodelovali bomo z drugimi šolami v ASPnet mreži.

Poglabljali bomo teme:

 • Mir in človekove pravice
 • Medkulturno učenje in kulturna dediščina
 • aktivnosti in vzgoja učencev za odpravo vseh oblik izključevanja, diskriminacije in nestrpnosti;
 • krepitev vzgoje za strpnost in nenasilno reševanje konfliktov;
 • ozaveščanje o človekovih pravicah v teoriji in praksi, spodbujanje občutljivost učencev glede njihovih pravic in odgovornosti ter pravic drugih;
 • srečanje UNESCO ASP mreže Slovenije ob Dnevu človekovih pravic
 • poglabljanje znanja, razumevanja in spoštovanja drugih kultur;
 • omogočanje, da se naučijo več o lastni kulturi in da poglobijo svoje kulturne korenine ter utrdijo svojo identiteto (učenci predstavijo svojo kulturo, bodisi slovensko, madžarsko ali romsko, na šolskih prireditvah ter prireditvah v lokalnem okolju);
 • medkulturno učenje in skrb za naravno in kulturno dediščino ( projekt Platforma raznolikosti, Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«

3. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let:

Posebej bomo obeležili:

 • Svetovni dan učiteljev, 5. oktober
 • Svetovni dan boja proti AIDS-u, 1. december,
 • Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. april,
 • Mednarodni dan spomina na holokavst, 27. januar.

4. Udeležba v nacionalnih projektih:

 • Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo« (OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, PŠ »Rudolfa Maistra« Unec),
 • Platforma raznolikosti (OŠ Fokovci),
 • Dan človekovih pravic (prireditev v Koloseju Ljubljana).

5Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:

 • na področju prostovoljstva bomo zbirali zamaške in papir,
 • obiskali bomo starejše ljudi v Domu starejših občanov Lendava,
 • sodelovali bomo s starejšimi občani,
 • razvijali in spodbujali bomo pomoč med učenci.

6. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami):

Sodelovali bomo:

 • s starši na skupnih roditeljskih sestankih in šolskih prireditvah,
 • s starši skozi dejavnost »Starši staršem«
 • z občino Lendava,
 • z Zdravstvenim domom Lendava,
 • s planinskim društvom Lendava,
 • s Policijsko postajo Lendava
 • z Domom starejših občanov Lendava,
 • z Društvom upokojencev,
 • s Karitasom Črenšovci,
 • s turističnim društvom,
 • s podjetjem Lek,
 • z Lions klubom Lendava,
 • s Knjižnico Lendava,
 • z osnovno šolo v Lentiju (Madžarska),
 • s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec (Hrvaška).

7. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:

 • aktivno bomo sodelovali v nacionalnih projektih šol našega središča,
 • povezovali se bomo s šolami središča ob obeleževanju svetovnih in mednarodnih dnevov (skupni prevozi: Ljubljana – Dan človekovih pravic (16. december 2016); Lendava, Sinagoga – Mednarodni dan spomina na holokavst (27. januar)),
 • izmenjavali bomo izkušnje med koordinatorji v mreži,
 • udeleževali se bomo seminarjev in sestankov v središču (1. srečanje: september 2016 – OŠ Kapela: načrtovanje plana dela; 2. srečanje: november 2016 – Negova;   3. srečanje: 3. julij 2017 – DOŠ I, organizacija dela, novosti, poročilo).

 

Koordinatorici projekta sta Karina Sekereš in Manuela Sabo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+