Projekti / Projektek

ŠOLSKI PROJEKTI Z UČENCI – ISKOLAI PROJEKTEK A TANULÓKKAL

 

ŠOLSKI PROJEKTI Nosilci Vključeni v projekt Trajanje
1. Zdravje

Árpád Fodor

 

učenci, starši, strokovni in tehnično administrativni delavci, zunanji sodelavci  čez celo šolsko leto
2. Rastem s knjigo (Noč knjige)

Manuela Sabo

 

učenci in strokovni delavci čez celo šolsko leto
 3. Bralna značka (Nacionalni projekt skupnega branja) Manuela Sabo

 

učenci in strokovni delavci

čez celo šolsko leto
4. Naša mala knjižnica  Manuela Sabo učenci in strokovni delavci čez celo šolsko leto
 5.  Formativno spremljanje Valerija Kranjec, Spomenka Juretič, Dina Rudaš  učenci in strokovni delavci čez celo šolsko leto
6. Projekt UNESCO

Karina Sekereš,

Manuela Sabo

učenci in strokovni delavci, zunanji sodelavci čez celo šolsko leto
7. Šolski Eko vrt  Tanja Tratnjek  učenci in strokovni delavci, zunanji sodelavci čez celo šolsko leto
8. Shema šolskega sadja in zelenjave Roberta Turk  učenci in strokovni delavci, zunanji sodelavci čez celo šolsko leto

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+