Shema šolskega sadja / Iskolagyümölcs-program

Evropski »sistem razdeljevanja sadja v šolah«

 index

 

Naša šola sodeluje v evropskem »sistemu razdeljevanja sadja v šolah« s finančno podporo Evropske skupnosti.

 index1

Načrt Sheme šolskega sadja in zelenjave za šolsko leto 2016/2017

Razdeljevanje sadja in zelenjave:

– Učencem bomo sadje ponudili dvakrat na teden ali pogosteje.

– Učencem bomo zelenjavo ponudili enkrat na mesec ali redkeje.

– Najpogosteje bomo nudili sadje in zelenjavo v času po pouku, v podaljšanem bivanju in interesnih dejavnosti.

– Sadje in zelenjavo bodo delili učitelji v razredu.

Namen in operativni cilji:

– spodbujanje, motivacija in večji vnos sadja in zelenjave za izboljšanje prehranskih navad učencev,

– možnost delitve sadja in zelenjave vsem učencem, tudi socialno šibkejšim (zmanjšanje neenakosti med učenci),

– kultura uživanja obrokov,

– vsakodnevno uživanje zdravih obrokov z vključitvijo sadja in zelenjave.

Načrtovane aktivnosti:

– vključitev ozaveščanja o pomenu sadja in zelenjave v učne ure in medpredmetne povezave,

– izdelava plakatov, panojev, risb ipd na temo sadja in zelenjave,

– naravoslovni dan na temo zdrave prehrane – tradicionalni slovenski zajtrk,

– povezanost vsebin s konceptom šolskega projekta Zdravje.

Načrtovane promocijske aktivnosti:

– delavnice na temo sadja in zelenjave (izdelava plakatov, likovnih izdelkov),

– poročanje o aktivnostih v SŠSZ v lokalnem mediju (šolski časopis, šolska spletna stran),

– šolski natečaj za učence (najboljši slogan na temo uživanja sadja in zelenjave),

– informiranje o aktivnostih šole na spletni strani šole ter vidnih mestih šole.

– Povezovanje ciljni skupin v načrtovanju izobraževalnih in promocijskih dejavnosti: učenci, delavci šole, starši, zunanji sodelavci.

Vključevanje pridelovalcev:

– obiski pri pridelovalcu – vrt, sadovnjak, razredni dnevi dejavnosti….

Nosilec: Spomenka Juretič

VITAMINI ZDRAVI SO, ZATO SADJE UŽIVAJMO!

SADJE JE ZDRAVO,

ZATO GA JEJ VSAK DAN.

EN SADEŽ NA DAN,

ZDRAV VSAKDAN!

index3

ŽIVI ZDRAVO, ZDRAVO JEJ,

POSKRBI ZASE IN SE NASMEJ!

SADJE JE ZDRAVO,

DA BOLJŠE RAZMIŠLJAMO Z GLAVO.

ZELENJAVA, JE ZA NAŠO MOČ,

IZBIRA PRAVA!

 index3

URADNA OTVORITEV PROJEKTA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+