Shema šolskega sadja in zelenjave / Iskolagyümölcs- zöldség program

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov.

Izobražujemo jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju in preprečevanju zavržkov hrane.

Namen sheme je povečati nizko porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšati tveganja za nastanek bolezni sodobnega časa in izboljšati prehranske navade otrok.

Evropska unija je prijavljenim šolam namenila določeno finančno pomoč za razdeljevanje nekaterih

vrst svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Ob tem pa moramo zagotoviti  spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti, ki širijo zavest o pomenu uživanja svežega sadja, zelenjave in mleka.

Akcijski načrt

DEJAVNOST UDELEŽENCI ČAS
Izpolnjevanje spletne ankete učenci 4., 6. in 9. razreda september in junij
Izdelava načrta in izpolnjevanje spletne ankete vodja projekta september in junij
Urejanje administracije vodja projekta celo šolsko leto
Prijava projekta za šol. leto 2019/2020 vodja projekta november
Nabava živil vodja projekta celo šolsko leto
Razdeljevanje sadja in zelenjave vodja projekta, vsi učenci

celo šolsko leto

(1-2 krat tedensko in ob posebnih dnevih)

Razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov vodja projekta, vsi učenci

celo šolsko leto

(1 krat tedensko in ob posebnih dnevih)

Izobraževane in promocijske dejavnosti vodja, učenci, učitelji, starši, zunanji sodelavci celo šolsko leto

Nosilka: Roberta Turk

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+