Šola v naravi / Iskola a természetben

Naši učenci vsako leto nestrpno pričakujejo, kam bodo lahko šli v šolo v naravi. To je priložnost, ko staršem in vsem ostalim pokažejo, kako samostojni so postali. Šola v naravi učiteljem nudi možnost za uresničevanje ciljev iz učnih načrtov, ki jih v učilnici ni mogoče uresničiti.

Tanulóink minden éven izgatottan várják a napot, amikor részt vehetnek az Iskola a természetben elnevezésű programban. Ez az egy hét azaz időszak, amikor szüleiknek bebizonyíthatják, hogy mennyire is lettek önállóak. Az Iskola a természetben olyan lehetőségeket és tanítási célokat tartalmaz, amelyeket az osztályban lehetetlen kivitelezni. 

 

Učenci v šoli v naravi razvijajo mnogo spretnosti, npr:

Az Iskola a természetben fejleszti a tanulók számos készségeit, pl.  

– socialne in komunikacijske spretnosti / a szociális és kommunikációs készségeket;

– sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih in družbenih odnosov / tisztelettanulás magukkal és másokkal szemben, valamint fejlesztik az interperszonális és társadalmi kapcsolataikat;

– razvija se sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh/ fejlesztik kritikus gondolkodásukat;

– spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno varnost in zdravje/előtérbe helyezi az élethez való pozitív hozzáállást, felelősséget és gondoskodást az egészségről és biztonságról;

– povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te oblike vzgojno-izobraževalnega dela / növeli a tudás minőségét.

 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 bodo učenci šli v šolo v naravi. Ta bo potekala na Pohorju od 17. oktobra do 21. oktobra. 

A 2016/17-es tanévben is tanulóink részt vesznek az Iskola a természetben elnevezésű programban, amely az idén Pohorjén lesz október 17. és 21. között. 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+