ŠOLSKA KNJIŽNICA/ ISKOLAKÖNYVTÁR

Veliko malih stvari obstaja, ki povzročijo, da tvoj svet raste. Ljubezen do knjig je najboljša izmed.” – Jacqueline Kennedy

„A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”  Kosztolányi Dezső

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole. S svojim gradivom in programom dela se enakovredno vključuje v učno-vzgojni proces. Njene naloge so oskrbovati učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov in drugih dejavnosti šole. Knjižnica s svojim poslanstvom tudi vzgaja in oblikuje učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja in tudi v uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal.

Strategija dela šolske knjižnice v šolskem letu 2018/2019/Az iskolakönyvtár feladatai a 2018/19-es tanévben:

  • posodobiti knjižnično gradivo,
  • povečati izposojo knjižnega gradiva,
  • sodelovati v domačih in tujih projektih,
  • skrbeti za oblikovanje spletne strani šole,
  • skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev
  • prenos knjižničnega gradiva v sistem Cobiss
  •  dvig bralne kulture in bralne pismenosti pri vseh učencih

Email šolske knjižnice: knjiznicados2@gmail.com

V sklopu knjižnice se bodo izvajali naslednji projekti:

Knjižničarka: Manuela Sabo

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+