Srečanje koordinatorjev UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije

V ponedeljek, 14. novembra 2016, s pričetkom ob 9. uri so se naše koordinatorice UNESCO projekta na šoli- Karina in Manuela udeležili strokovnega srečanje koordinatorjev in koordinatoric, vodij središč ter ravnateljev in ravnateljic UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije na Gimnaziji v Škofji Loki.

Program srečanja je bil:

9.30 – 10.00 Jože Bogataj
pozdrav nacionalnega koordinatorja UNESCO ASP mreže šol in vrtcev Slovenije
10.00 – 10.30 Marjutka Hafner
generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Urad za UNESCO, MIZŠ
10.30 – 11.00 dr. Patricija Mozetič
višja znanstvena sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo
Morska biološka postaja Piran, predstavitev dejavnosti UNESCO
11.30 – 12.30 Vodje središč:
Delavnica za vodje središč
Anže Nunar
urednik spletne strani UNESCO Združene šole
Koordinatorji šol in vrtcev
Voden ogled Škofje Loke (v skupinah), v primeru dežja ogled Loškega muzeja Škofja Loka (TD Škofja Loka)
12.30 – 13.15 Vodje središč in ravnatelji/ravnateljice šol/vrtcev
Ogled zbirke Kapucinskega samostana s Škofjeloškim pasijonom
13.15 – 14.30 Kosilo
14.30 – 14.50 Ajda Gracia Golob
Mladinska platforma, predstavitev dejavnosti
14.50 – 15.10 mag. Barbara Urbanija
Urad za UNESCO
15.10 – 15.30 Ljubica Kosmač
predsednica evalvacijske komisije za projekte
15.30 – 17.00 dr. Alenka Polak
Učenje in poučevanje za vzajemni osebnostni in strokovni razvoj učiteljev in učencev
17.00 – 17.30 Pobude, vprašanja in odgovori
17.30 Zaključek srečanja

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+