Učbeniški sklad-Tankönyvalap

Delovanje učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov Ministrstva za šolstvo in šport (Ul. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. in 65/09-popr.) ter Internim pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada.

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov in potrjeni za posamezno šolsko leto. Šola učencem omogoča, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike. Tudi letos je izposoja brezplačna za vse učence.

A tankönyvalap az iskola törvényes kötelessége. Az iskola lehetővé teszi, hogy a tanulók a tankönyvalapból tankönyveket kölcsönözzenek. A kölcsönzés idén is ingyenes lesz. A tankönyvalap használója köteles megtéríteni a kárt, ha az iskolaév végén a tankönyvet nem hozza vissza, illetve az megrongálódott vagy tönkrement.

Seznam učbenikov za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki jih bomo uporabljali v šolskem letu 2017/2018:

Az alkalmazott nevelési-oktatási program tankönyveinek listája a 2017/18-as tanévre:

1.RAZRED                                                                                                                                              predmet
SPOZNAVANJE OKOLJA 1, Mojca Đukić Spoznavanje okolja
ČAROBNI SVET PRAVLJIC; Tonka Klemenčič, Urša Bastarda Božič Berilo za slovenščino
2.RAZRED
PAJKEC PIKO POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE ;Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec Učbenik za slovenščino
SPOZNAVANJE OKOLJA 2, Alenka Vidic Grmek Učbenik za spoznavanje okolja
POSTANI JUNAK ZGODB; Helena Zupančič,Marjeta Šmid Berilo za slovenščino
3.RAZRED
SPOZNAVANJE OKOLJA ;Lah Urška Učbenik za spoznavanje okolja                
POJDI Z MENOJ V SVET ZGODB; Marjeta Šmid, Helena Zupančič Berilo za slovenščino
PAJKEC PIKO POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE; Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec … Učbenik za slovenščino
4.RAZRED
NA POTEP V DEŽELO BESED , Nevenka Vidmar Berilo za slovenščino
PLANET ČRKOSNED; Staša Grča Planinšek, Polona Lotrič Učbenik za slovenščino
TO JE MOJA DRUŽBA; Damjana Š. Pavlinec, Helena J. Kojek Učbenik za družboslovje
5.RAZRED
GOSPODINJSTVO, Bernarda Kramar Učbenik za gospodinjstvo
NARAVOSLOVJE 5; Vesna Cizej, Martina Kalan, dr. Darja Skribe Dimic Učbenik za naravoslovje
BRANJE KOT ČUDEŽNO POTOVANJE Berilo za slovenščino
BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE; Staša Grča Planinšek Učbenik za slovenščino
DRUŽBOSLOVJE 5; Ema Dolenc Učbenik za družboslovje
6.RAZRED
GOSPODINJSTVO; Bernarda Kramar Učbenik za gospodinjstvo
NARAVOSLOVJE 6; Ema Dolenc Učbenik za naravoslovje
DRUŽBOSLOVJE 6 ; Helena Zupančič, mag. Aleksander Vališer Učbenik za družboslovje
VESOLJE BESEDE – VESELJE BESEDE; Staša Grča – Planinšek   Učbenik za slovenščino
7.RAZRED
POLETI Z MENOJ MED BESEDE, BERILO; Emilija Mrlak, Aleksander Vališer Berilo za slovenščino
GOSPODINJSTVO 7; Bernarda Kramar Učbenik za gospodinjstvo
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM; Danica Ujc Učbenik za slovenščino
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7; Vito Dundek Učbenik za tehniko in tehnologijo
NARAVOSLOVJE 7; Gregor Skumavec Učbenik za naravoslovje
DRUŽBOSLOVJE 7; Robert Farič, Aleksander Vališer Učbenik za družboslovje
MATEMATIKA 7; Matej Mlačnik Učbenik za matematiko
ICH LERNE DEUTSCH 1; Klaudija Paldauf Delovni učbenik za nemščino
8.RAZRED
GOSPODINJSTVO 8, Bernarda Kramar Učbenik za gospodinjstvo
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, Danila Horvat Učbenik za slovenščino
POLETI Z MENOJ MED BESEDE; Jamnik, Mrlak, Vališer Berilo za slovenščino
NARAVOSLOVJE 8; Milena Britovšek, Magda Gavriloska, mag. Aleksander Vališer Učbenik na naravoslovje
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA; Vito Dundek Učbenik za tehniko in tehnologijo
DRUŽBOSLOVJE 8; Aleksander Vališer, Helena Zupančič Učbenik za družboslovje
ICH LERNE DEUTSCH 2, Klavdija Paldauf Delovni učbenik za nemški jezik
9.RAZRED
DRUŽBOSLOVJE 9; Nataša Dimitrovič, Irena Ferlinc, Andreja Gorše, mag. Aleksander Vališer, Helena Zupančič Učbenik za družboslovje
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9; Vito Dundek Učbenik za tehniko in tehnologijo
POZDRAVLJENA MLADOST, Mojca Gajšek Berilo za slovenščino
GOSPODINJSTVO 9; Bernarda Kramar Učbenik za gospodinjstvo
KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM; Dragica Langerholc Učbenik za slovenščino
NARAVOSLOVJE 9, Petra Vrtačnik Žveplan Učbenik za naravoslovje
ICH LERNE DEUTSCH 3, Klauadija Paldauf Delovni učbenik za nemški jezik

 Vodja učbeniškega sklada je Manuela Sabo.

A tankönyvalap vezetője: Sabo Manuela

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+