V torek, 24.9.2019, je na šoli potekal dan dejavnosti. Izvedli smo tehniški dan, ki je bil načrtovan v okviru projekta Pogum – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Ta dan je bil prav poseben dan, saj smo skupaj iskali ideje, predloge za temo naše, že tradicionalne prireditve Mi zmoremo. Učenci so bili kreativni, inovativni, razmišljujoči, polni idej in pričakovanj,  ki so jih razvijali s pomočjo formativnega spremljanja. Ugotavljali so svoje predznanje, kaj vse že vedo o prireditvi, kaj vse je potrebno narediti, da bomo imeli prireditev in postavili kriterije, da bomo vedeli ali smo bili uspešni. Učenci so skozi izkustveno učenje odkrivali priložnosti, sodelovali med seboj, pridobivali izkušnje in vrednotili svoje delo. Na ta način so razvijali kompetence podjetnosti in inovativnosti, ki jih bomo razvijali skozi aktivnosti projekta Pogum.

2019. 9. 24-én, kedden tevékenységi napunk volt. A vállalkozói kompetencia fejlesztése, valamint  az oktatás és a környezet közötti rugalmas átmenet elősegítése az általános iskolákban című projekt keretében zajlott a nap. Közösen kerestük az ötleteket a Menni fog hagyományos rendezvényünkre. A tanulók nagyon kreatívak, inovatívak, gondolkodók voltak, valamint tele voltak ötletekkel és elvárásokkal. A formatív értékelés szerint keresték az előtudásukat; hogy mi mindent tudnak a rendezvényről, mi mindent kell előzetesen elvégezni, hogy sikeresen lezajlon, valamint kritériumokat állítottak fel, hogy hogyan lehetnek sikeresek. A tanulók egymással együttműködtek, új tapasztalatokat kapva értékelték munkájukat. Ez által fejlesztették a vállalkozói kompetenciájukat, a POGUM projekt keretében. 

 

 

 

Dostopnost