Zlata ščetka / Arany fogkefe

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani   je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen preventivno naravnan program. Na naši šoli so tudi letos tekmovali vsi učenci . Enkrat mesečno je bila izvedena kontrola čistosti njihovih zob. Dejavnost je izvajala medicinska sestra ZD Lendava.

Z omenjeno akcijo spodbujajmo učence k rednemu umivanju zob in jih preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Vsi si želimo, da bi bili s skupnimi močmi bolj uspešni pri osveščanju otrok in njihovih staršev, kako zelo pomembni so zdravi zobje za zdravje našega celotnega organizma.

 

Az egyéni szájhigiéne legfontosabb és leguniverzálisabb eszköze a hagyományos fogkefe. Ezért az iskolánkon minden éven az arany fogkefe –fogtísztítás verseny folyik. Az idei győztesek ismét a SNI program B tagozata. Nagy volt az öröm, amikor megtudtuk a jó hírt. Persze egy kis jutalom is járt a tanulóknak.

 

 
 

Več prispevkov iz Pretekli

 
 
 
 
 
 
Dostopnost