DEJAVNOSTI PO MESECIH/ HAVI TEVÉKENYSÉGEK

Novemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu novembru 2019 si lahko ogledate TUKAJ.

Decemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu decembru 2019 si lahko ogledate TUKAJ.

Januári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu januarju 2020 si lahko ogledate TUKAJ.

Februári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu februarju 2020 si lahko ogledate TUKAJ. 

Áprilisi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu aprilu 2020 si lahko ogledate tukaj: ÁPRILIS 2020

Májusi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu maju 2020 si lahko ogledate tukaj: MÁJUS 2020

Júniusi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu juniju 2020 si lahko ogledate tukaj: JUNIUS 2020

Októberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu oktobru 2020 si lahko ogledate tukaj: OKTOBER_2020

Novemberi tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu novembru 2020 si lahko ogledate tukaj: NOVEMBER_2020

Decemberi tevékenységek/ dejavnosti v mesecu decembru 2020 si lahko ogledate tukaj: DECEMBER 2020

Januári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu januarju 2021 si lahko ogledate tukaj: JANUÁR 2021

Februári tevékenységek/ Dejavnosti v mesecu februarju 2021 si lahko ogledate tukaj: FEBRUÁR 2021

Márciusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu marcu 2021 sli lahko ogledate tukaj: MÁRCIUS 2021

Májusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu maju 2021 si lahko ogledate tukaj: MÁJUS 2021

Júniusi tevékenységek/Dejavnosti v mesecu juniju 2021 si lahko ogledate tukaj: JÚNIUS 2021

 

Srečanje Erasmus partnerjev v Lendavi: https://www.dos2-lendava.si/2021/06/27/erasmus-talalkozo-szloveniaban-erasmus-srecanje-v-sloveniji/

Mobilnost strokovnih delavcev v Pécs: http://www.dos2-lendava.si/2021/09/19/mobilnost-strokovnih-delavcev-v-pecs-a-szakmai-dolgozok-mobilitasa-pecsre/

Mobilnost strokovnih delavcev na Slovaško: http://www.dos2-lendava.si/2022/02/14/mobilnost-strokovnih-delavcev-na-slovasko-tanaraink-mobilitasa-szlovakiaban/

Mobilnost zaposlenih v Romunijo: http://www.dos2-lendava.si/2022/04/20/mobilnost-zaposlenih-v-romunijo-az-alkalmazottak-mobilitasa-erdelybe/

Izobraževanje strokovnih delavcev: http://www.dos2-lendava.si/2022/05/31/kutyaterapias-bemutato-predstavitev-terapije-s-psi/

 

PRILOGE/MELLÉKLETEK: 

Likovno- deklamacijski natečaj/Képzőművészeti-versmondói pályázat: Vabilo si lahko lahko ogledate TUKAJ.

Priprava / Előkészület – april 2020

Téma bemutató – Predstavitev teme: Varno s kolesom/ Biztonságosan a kerékpárral

Téma bemutató – Predstavitev teme: Nevarnosti v prometu/ Veszélyek a közlekedésben

Téma bemutató – Predstavitev teme: Prva pomoč/Elsősegély

Izpitna pola v mesecu marcu/ Vizsgalap márciusban 

Zloženka_promocijski material – Szórólap_promociós anyag

Povzetek Erasmus dogodkov

Pravljična joga/Mesejóga

 ERASMUS + ČASOPIS (skupen časopis partnerskega sodelovanja in dela)

STRNJENI ERASMUS DOGODKI: https://www.dos2-lendava.si/files/2022/06/erasmus-dogodki-2019-2022.pdf

 

Dostopnost