Šolski parlament / Gyermekparlament

Vsako leto mladi izberejo temo, ki jih najbolj zanima, o kateri želijo izvedeti več in z izborom katere želijo odraslim sporočiti, da jih zanima njihova prihodnost. Nekaj let zaporedoma, tudi letos je bila izbrana tema MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

 

Zaradi epidemije smo v letošnjem šolskem letu temo šolskega parlamenta obravnavali v drugačni obliki/ A világjárvány miatt az idén gyermekparlamentünk másfajta munkát végzett:

 

–          po razredih (PPT predstavitev in zloženke)/ osztályonként (PPT bemutató, laporelló),

–          ogledali smo si videoposnetke o različnih poklicih/videófelvételek különböző szakmákról,

–          brskali smo po različnih spletnih straneh; iskali informacije o poklicih, o nadaljnjem šolanju, službi,/különböző honlapon böngésztünk,

–          prebirali smo knjige o poklicih/ könyveket olvastunk a szakmákról,

–          reševali smo interaktivne naloge/ interaktív feladatokat oldottunk meg,

–          posneli smo kratek video/rövid videót készítettünk.

Link do posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=tgholCrNLic

Vsi učenci so aktivno,  po razredih sodelovali ter obravnavali izbrano temo./Minden tanuló osztályonként aktívan részt vett a tevékenységekben. 

Sklepne misli naših parlamentarcev so bile, da ima vsak otrok pravico do izobraževanja. Vsako znanje, ki si ga v življenju pridobimo, je zelo pomembno. Le z dobrim znanjem lahko dobro in z veseljem opravljamo svoj poklic. Moramo biti vztrajni in verjeti vase, da lahko sledimo svojim ciljem. Kot predlog za naprej, smo podali, da bi želeli razmišljati o kakšni drugi temi.

 

Gyermekparlamenti képviselőink  záró gondolatai a következők voltak: minden gyermeknek joga van a tanuláshoz. Minden tudás, amelyet az életben elsajátítunk, fontos lehet. Kitartóan hinnünk kell céljaink megvalósításában. A jövőre vonatkozó javaslatunk az volt, hogy másfajta témában szeretnénk gondolkodni. 

 

Kot novost, smo veseli, da se bo na DSŠ Lendava začel izvajati program nižjega izobrazbenega standarda./ Újdonságként nagyon örülünk, hogy a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában program indul az alacsonyabb követelményszintű oktatási programot végző tanulók számára. 

 

Medšolski otroški parlament je bil dne 25. 3. 2021, ob 10. uri preko zoom-a. Gostiteljska šola je bila DOŠ I Lendava. Na zoom srečanju smo svoje delovanje predstavili s kratkim videoposnetkom.  Svoja stališča smo izrazili tudi v delavnicah po skupinah./ Az iskolák közti parlament 2021. 3. 25-én, csütörtökön volt zoom találkozó formájában. Házigazda az 1. Sz. Lendvai KÁI volt. A zoom találkozón az elkészített videónkkal vettünk részt, majd az álláspontjainkat csoportos műhelymunkákban fejeztük ki. 

POKLICI –SZAKMÁK

no images were found

 
 

Več prispevkov iz Pretekli

 
 
 
 
 
 
Dostopnost