Spoštovani! / Tisztelt!

 

Na šoli deluje ŠOLSKI SKLAD, katerega dejavnost in namen je:

  • pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov, zapuščin in drugih virov,
  • pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad upravlja upravni odbor, ki na podlagi ugotovljenih potreb odloča o tem, kam se bo namenilo pridobljena sredstva.

Prosimo vas, da podprete delovanje šolskega sklada tako, da nakažete prostovoljna sredstva, ki jih želite nameniti v šolski sklad na TRR št. 01259-6030689725.

 

Iskolánkon működik az ISKOLAALAP, amelynek céljai a következők:

  • támogatási pénzösszegeket kapni szülői és polgári támogatásokból vagy egyéb forrásokból,
  • segítségnyújtás hátrányos helyzetű gyermekeknek, az osztályok finanszírozási tevékenységeihez, amelyek nem az oktatási program részei vagy nem közpénzből támogatottak,
  • átlagon felüli berendezések támogatása
  • az oktatás színvonalának emelése és hasonlók.

Az Iskolaalapot a hét tagú igazgatótanács kezeli, amely a befolyt pénzösszegekről hoz döntést.

Kérjük, Ön is támogassa iskolánk Iskolaalapját! Önkéntes adományát utalja a következő TRR számra: TRR št. 01259-6030689725.

 

Hvala in lepo pozdravljeni.

Köszönettel és üdvözlettel.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE II LENDAVA

 

A 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS

ISKOLA IGAZGATÓTANÁCSA

Dostopnost