V sredo, 24. 11. 2021 smo izvedli skupni tehniški dan v okviru projekta POGUM, ki je bil namenjen izdelavi promocijskega materiala za prireditev Mi zmoremo. Po skupnem uvodnem delu, ki je potekal na daljavo in ogledu posnetka prireditve Mi zmoremo »Jaz pa pojdem«, so se učenci razdelili v skupine po mehurčkih in pričeli z delom. Prva skupina je imela nalogo izdelati plakat, druga zloženko in tretja predstavitveni film. Delo je potekalo po formativnem spremljanju. Promocijski material so izdelovali po predhodno oblikovanih kriterijih uspešnosti. Učenci so imeli veliko idej in zamisli, kako izdelati promocijski material, s katerim bomo navdušili učence večinskih osnovnih šol za ogled prireditve Mi zmoremo. Skupni zaključek dneva dejavnosti je potekal na daljavo. Učenci so drug drugemu predstavili svoje izdelke in ugotavljali, kako so pri tem bili uspešni. Skozi dejavnost so učenci razvijali podjetnostne kompetence in pridobivali nove izkušnje.


2021. november 24-én, szerdán a POGUM projekt keretében közös technikai napot tartottunk, hogy reklámanyagot készítsünk a »Megy ez nekünk« című rendezvény népszerűsítésére. A bevezető részben Zoom-on keresztül megnéztük a tavalyi »Útra kelek« című rendezvényünket, majd csoportonként munkához láttunk. Az első csoportnak plakátot, a másodiknak szórólapot, a harmadiknak pedig egy bemutatófilmet kellett készítenie. A munkát a formatív értékelési módszer alapján végezték el. A reklámanyagokat előre meghatározott teljesítménykritériumok szerint készítették el. A tanulóknak rengeteg ötletük és elképzelésük volt arra vonatkozóan, hogyan lehetne reklámanyagot készíteni, hogy a többségi általános iskolák tanulóit inspirálják a »Megy ez nekünk« rendezvényünk megtekintesére. A befejező részben a tanulók Zoom-on keresztül bemutatták egymásnak a reklmámanyagokat. A tevékenységek révén a tanulók fejlesztették vállalkozói kompetenciájukat és új tapasztalatokat szereztek.

Dostopnost