Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Pred vami se nahajajo prve nacionalne Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so jih pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovnjaki z drugih področij, kot so pedopsihiatri, psihologi oziroma klinični psihologi in drugi strokovnjaki, ki se pri svojem delu soočajo s to problematiko. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Dokument so podprle tudi številne slovenske strokovne organizacije.

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih naslavljajo vse aktualnejšo problematiko prezgodnje in prekomerne uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Prinašajo časovna priporočila in usmeritve za uporabo zaslonov ter vrsto drugih strokovnih vsebin, ki se dotikajo obravnavane problematike.

S tem želijo dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu zmerne, odgovorne, uravnotežene in varne uporabe zaslonov ter o kvaliteti vsebin, ki jih otroci in mladostniki spremljajo preko zaslonov.

 

Smernice so dostopne na spodnji spletni povezavi:

https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih

ter v PDF datoteki:

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

 
 
 
 
 
 
Dostopnost