OBVESTILO/ÉRTESÍTÉS

Spoštovani starši. Tisztelt szülők! Na podlagi prejete okrožnice o Organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih – usmeritve, prejete s strani MIZŠ, dne 12.3.2020, se pouk v fizični obliki do...
Dostopnost