OBVESTILO STARŠEM / SZÜLŐI ÉRTESÍTÉS

Spoštovani starši! Pred prihodom učencev v šolo pošiljamo naslednje informacije: V šolo vstopajo le zdrave osebe. Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Starši učence predajo ob ograji pri vhodu v šolo.Učenci 1., 2. in 3. razreda vstopajo v šolo...
Zlata ščetka / Arany fogkefe

Zlata ščetka / Arany fogkefe

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani   je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen preventivno naravnan...
Promet / Forgalom

Promet / Forgalom

Dan dejavnosti – PROMET Učenci so v okviru dneva dejavnosti preverili in utrdili pridobljeno znanje o prometu. Tekom šolskega leta so te vsebine spoznavali tudi v okviru projekta Erazmus +. Ob koncu  pouka so izvedli zanimiv dan dejavnosti, kjer so bili pešči,...
Naša Mura / »Mi Muránk«

Naša Mura / »Mi Muránk«

V okviru projekta Naša Mura, ki je potekal v sodelovanju z učenci in učitelji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, smo z učenci 5., 6., 7. razreda v letošnjem šolskem letu spoznavali naravno-geografske in gospodarske značilnosti reke Mure ter razvijali ekološko...