V šolskem letu 2024/2025 bodo učenci uporabljali naslednje učbenike in delovne zvezke (glejte prilogo).

Učbenike dobijo vsi učenci v šoli iz učbeniškega sklada in zanje ni treba plačati uporabnine. Prav tako dobijo v šoli delovne zvezke, ki jih prav tako ni potrebno plačati.

V prilogi najdete tudi seznam šolskih potrebščin, ki jih morate nabaviti sami.

V kolikor boste imeli kakršnakoli vprašanja, se obrnite na skrbnico učbeniškega sklada na telefon 02 578 8150 ali na razrednika.

Skrbnica učbeniškega sklada,

Manuela Sabo

A 2024/2025-ös tanévben a tanulók a következő tankönyveket és munkafüzeteket fogják használni (lásd a mellékletet).

A tankönyveket az iskola minden tanulója a tankönyvalapból kapja, és ingyenesen. Az iskolában munkafüzeteket is kapnak, amelyek szintén ingyenesek.

Mellékeljük a tanszerek listáját, amelyeket saját maguknak kell beszerezniük.

Ha bármilyen kérdésük van, kérjük, forduljanak a tankönyvalap ügyintézőjéhez a 02 578 8150-es telefonszámon vagy az osztályfőnökükhöz.

A Tankönyvalap vezetője,

Sabo Manuela 

 

KATALOG UČBENIKOV

KATALOG DELOVNIH ZVEZKOV

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

Dostopnost