KNJIŽNICA

 

 1. Naloge šolske knjižnice v šolskem letu 2019/2020/ Az iskolakönyvtár feladatai:
 • posodobiti knjižnično gradivo,
 • povečati izposojo knjižnega gradiva,
 • sodelovati v domačih in tujih projektih,
 • skrbeti za oblikovanje spletne strani  šole
 • skrbeti za oblikovanje in okrasitev šolskih panojev
 • prenos knjig v Cobiss sistem
 • z učenjem uporabe knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov pomagati naučiti učence učiti najti potrebne informacije, ravnati z njimi ter razvijati fleksibilnost,
 • spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje in problemsko zasnovano učenje,
 • vključevati različne oblike metode dela s knjižnim in multimedijskim gradivom,
 • uvajati samostojno delo pri urah KIZ
 • vodenje pogovorov za tekmovanje za Bralno značko

PROJEKTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

 1. BRALNA ZNAČKA

-darilna knjiga: Svetlana Makarovič – Škrat Kuzma dobi nagrado

– branje knjig po predhodnem seznamu

1.1. NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA

(med 8. septembrom  in 13. oktobrom)

1.2. EVROPA BERE (15 min. branja na dan – namenjeno UNESCO šolam)

 1. RASTEM S KNJIGO

Za učence 7. razreda

Obvezna knjiga: Janja Vidmar – Elvis Škorc, genialni štor (Založba Miš, 2018).

 1. URICE V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V okviru bralne pismenosti se precej dogaja tudi v šolski knjižnici, in sicer učitelji skupaj s knjižničarko organiziramo učne ure v knjižnici (KIZ), knjižne kvize, pravljične popoldneve, predstavitve učencev o njihovih najljubših knjigah, tematske razstave.

Knjižničarka, M. S.

Dostopnost