UNESCO

SODELOVANJE V UNESCO PROJEKTU OŠ KAPELA

ŽIVIMO SKUPAJ  2022/23

Za sodelovanje v omenjenem projektu smo se odločili, ker te dejavnosti že tako izvajamo in ves čas sledimo temeljnim ciljem projekta, predvsem ciljem kot so razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja, ohranjanje pristnosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših, spodbujanje  k recikliranju in ponovni uporabi surovin/materialov ter spodbujanje k naravni samooskrbi.

Učence učimo za življenje, predvsem o življenju v domačem okolju. K temu spadajo tudi nekatera opravila, značilna za našo pokrajino kot sta vinogradništvo in sadjarstvo. V letošnjem šolskem letu smo tema dejavnostma posvetili nekaj več pozornosti. Dotaknili smo se tudi življenja naših dedkov in babic, ki so ta opravila opravljali nekoliko drugače.

Az említett projektben való részvétel mellett azért döntöttünk, mert ezeket a tevékenységeket már amúgy is műveljük, és így folyamatosan követjük a projekt alapvető céljait. Különös tekintetet fordítunk az önmagunk, mások és a környezet iránti tisztelet kialakítására, a hitelesség és a generációk közötti együttélés megőrzésére, valamint az idősebbektől való tanulásra. Célunk a nyersanyagok újrahasznosítása és újrafelhasználása, valamint a természetes önellátás elősegítése.

Egy életre tanítjuk a tanulókat, különös tekintettel az otthoni életre. Ebbe beletartozik néhány térségünkre jellemző feladat is, mint például a szőlőtermesztés és a gyümölcstermesztés. Ebben a tanévben nagyobb figyelmet fordítottunk ezekre a tevékenységekre. Kitértünk nagyapáink, nagyanyáink életébe is, akik kicsit másképp látták el ezeket a feladatokat.

 

Učiteljice so z učenci posebnega programa (PPVI) in z učenci 9. razreda NIS opravile pogovor o vinogradništvu v naših krajih nekoč in danes. Učenci so se o tem pogovarjali tudi s svojimi dedki, babicami, sosedi …

Učenci posebnega programa so v sklopu dneva dejavnosti praktično spoznali jesenska opravila ljudi v sadovnjaku in vinogradu. Spoznali so sadovnjak, kjer so obirali jabolka in hruške iz katerih so nato v šoli  skuhali marmelado.  Obiskali so tudi vinograd, spoznali več vrst grozdja, ter pobrali grozdje, ki je še ostalo na trtah.

Učenci PPVI so dejavnosti izvedli v sodelovanju z našo upokojeno učiteljico in spremljevalko, ki sta učencem pripravili dobrote naših babic in jim ob prijetnem klepetu v zidanici povedale veliko zanimivih zgodb.

Seveda ni manjkal niti langoš.

 

Učenci 9. razreda NIS so se posvetili predvsem vinogradništvu v preteklosti in ga primerjali z opravili v vinogradu v sodobnem času. Na to temu so tudi likovno in literarno ustvarjali. Nastalo je nekaj zanimivih likovnih izdelkov ter zapis učenca 9. razreda.

Ena od učenk 9. razreda je s pomočjo spremljevalke/likovnice ustvarila tudi zanimivo sliko na platnu Lendavske gorice s stolpom Vinarium.

 
 
 
Dostopnost