ŠOLSKA SKUPNOST

Šolska skupnost je skupnost vseh učencev na šoli. Skupnost učencev sestavljajo predstavniki oddelkov, preko katerih se prenašajo želje, ideje, predlogi učencev za izboljšanje življenja in dela na šoli. Učenci oddelčne skupnosti volijo po enega predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Sestajajo se mesečno oziroma po potrebi, kjer uresničujejo cilje, zadane v letnem programu.

Mentorica Skupnosti učencev šole za šolsko leto 2023/24 je učiteljica Dina Rudaš.

 

V šolski skupnosti DOŠ II Lendava opravljamo naslednje naloge:

  • sprejmemo letni program dela,
  • izvolimo predsednika šolske skupnosti,
  • zbiramo predloge in pripombe v zvezi s poukom,
  • spremljamo aktualno problematiko,
  • sodelujemo pri sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost,
  • skupaj obeležujemo nekatere svetovne dneve,
  • oblikujemo predloge za kvalitetnejše delo in počutje učencev.

 

Šolska skupnost se bo letno sestala na treh formalnih srečanjih:

  • srečanje: izvolitev predsednika šolske skupnosti,
  • srečanje: analiza dela v prvem ocenjevalnem obdobju,
  • srečanje: analiza dela ob koncu šolskega leta.

 

Dostopnost