LETNI DELOVNI
NAČRT 2023/2024

HIŠNI RED + PRILOGA

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA
+ VLOGA

KODEKS RAVNANJA
JAVNIH USLUŽBENCEV

NEMZETISÉGI PROGRAM
2023-2024

ZBORNIK OB 50. LETNICI ŠOLE

OPREDELJENE KRŠITVE

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

UKREPI ZA ZAŠČITO DELAVCEV

VZGOJNI NAČRT

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

PRAVILNIK O UPORABI PROSTOROV

Dostopnost