Podatki o šoli

Naslov: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA
II. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava-Lendva
Telefon/FAX: (02)578-81-50/(02)578-81-51
E-mail: dosmslen@guest.arnes.si
Ravnatelj: Livia Horvath (02)578-84-60
Svetovalna delavka: Spomenka Juretič (02)578-84-61
Poslovna sekertarka: Kornelija Toth (02)578-81-50
Računovodja: Piroška Kelenc Žižek (02)578-81-50
Ustanovitelj: Občina Lendava
Soustanovitelj: Madžarska samoupravna narodna skupnost občine lendava
Opredelitev šolskega prostora: V šolski okoliš spadajo naselja iz upravne enote Lendava.
Organizacijska shema šole: – Osnovna šola
– Oddelek vzgoje in izobraževanja 1., 3., 4., 5. in 6. stopnje
– Oddelek podaljšanega bivanja
– Mobilna specialno defektološka služba na OŠ in vrtcih
Organi upravljanja in strokovni organi šole: Svet zavoda, ravnatelj, Svet staršev, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+