ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki skupnosti učencev šole. Prav tako je šolski parlament ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Mentorica Šolskega parlamenta je svetovalna delavka Spomenka Juretič. Otroški parlament z eno temo poteka dve leti. Zato bo tema tudi v tem šolskem letu Duševno zdravje otrok in mladih.

Nosilci: Spomenka Juretič
Tema: Duševno zdravje otrok in mladih

Dostopnost