ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki šolske skupnosti učencev. Prav tako je šolski parlament tudi ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Mentorica Šolskega parlamenta šole za šolsko leto 2019/20 je učiteljica Silvestra Kolenko.

Na 30. nacionalnem otroškem parlamentu so mladi parlamentarci za temo v letošnjem šolskem letu izbrali »Moja poklicna prihodnost«.

Kraj: DOŠ II Lendava

Čas: januar 2020

Nosilci: Silvestra Kolenko

Tema: Moja poklicna prihodnost

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+