Romi po vsem svetu 8. aprila praznujejo svoj dan, ki je bil izbran na njihovem prvem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu. Takrat se je rodila beseda Rom, kar pomeni človek.

Z učenci smo ta dan preživeli v duhu romske kulture. Vsak učenec si je izdelal romsko zastavo, prisluhnili smo deklamiranju  pesmi v slovenskem in romskem jeziku, ter zaplesali ob ritmu romske himne Djelem, Djelem.

Ob svetovnem dnevu Romov, vsem pripadnikom in pripadnicam romske skupnosti izrekamo čestike.


A romák szerte a világon április 8-án ünneplik napjukat, amelyet az első világkongresszuson választottak meg 1971-ben Londonban. Ekkor született meg a roma szó, ami embert jelent.

A diákok és én a roma kultúra jegyében töltöttük ezt a napot. Minden diák készített egy roma zászlót, hallgattunk szlovén és roma nyelvű dalokat, és táncoltunk a Djelem, Djelem roma himnusz ritmusára.

A romák világnapja alkalmából gratulálunk a roma közösség minden tagjának.

Dostopnost