IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Dostopnost

Ta izjava se nanaša na Dvojezično osnovno šolo II Lendava / 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola.

V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče: https://www.dos2-lendava.si/

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva:
https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti, ki nam jo nalaga zakonodaja, smo na spletišču zagotovili možnost, da uporabniki lahko:

 • spremenijo pisavo,
 • povečajo velikost pisave oz. besedila,
 • spremenijo kontrast barv na spletišču,
 • ustavijo premike,
 • vse povezave nastavijo tako, da so podčrtane.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.dos2-lendava.si/ je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjav.

Nedostopna vsebina

Primeri nedostopnih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 17. 04. 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila pregledana 17. 04. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Dvojezična osnovna šola II Lendava, Lendava, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava
Tel: 02 5788-150
Elektronsi naslov: info@dos2-lendava.si


Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA
01 555 58 48  
gp.irsid@gov.si

Dostopnost