ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo predstavniki
šolske skupnosti učencev. Prav tako je šolski parlament tudi ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Mentorica
Šolskega parlamenta šole je učiteljica Silvestra Kolenko. Tema otroških parlamentov v prihajajočem
šolskem letu 2021/2022 se nadaljuje iz preteklega leta: Moja poklicna prihodnost.

Kraj: DOŠ II Lendava
Čas: januar/februar 2022
Nosilci: Silvestra Kolenko
Tema: Moja poklicna prihodnost

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 
 
Dostopnost