ŠOLSKA SKUPNOST

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev sestavljajo predstavniki oddelkov, preko katerih se prenašajo želje, ideje, predlogi učencev za izboljšanje življenja in dela na šoli. Uresničujejo cilje, zadane v letnem programu. Sestajajo se mesečno oziroma po potrebi. Mentorica Skupnosti učencev šole za šolsko leto 2019/20 je učiteljica Tanja Tratnjek.

Formalna srečanja:

1. izvolitev predstavnikov vsakega oddelka posebej in izvolitev predstavnika vseh oddelkov,

2. sestanek s predstavniki – razgovor o aktivnostih v prihodnjem šolskem letu,

3. sestanek o ločenem zbiranju organskih odpadkov.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+