UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad/Tankönyvalap

  • Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, brezplačno.
  • Junija učenci domov prinesejo sezname potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
  • Učenci si učbenike iz US izposodijo za eno šolsko leto.

KATALOG ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

KATALOG UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 

Dostopnost