UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad/Tankönyvalap

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike in delovne zvezke, ki jih učenci potrebujejo pri pouku, ceneje oziroma brezplačno (v kolikor stroške izposoje za učbeniški sklad šoli vrne Ministrstvo za šolstvo in šport).

Učenci si učbenike in delovne zvezke iz US izposodijo za eno šolsko leto. Ker so ti last šole oziroma njenega US, morajo učenci na izposojene učbenike zelo paziti.

Skrbnik US učencem ob izposoji učbenikov vsako leto znova pove, da morajo:

  • na vsak učbenik posebej paziti,
  • z njim delati tako, da bo ob vrnitvi na koncu šolskega leta tak, kot je bil ob izposoji.
 
 
 
Dostopnost